[Előző] [Fel] [Következő]

BOJTOR Iván

Publikációk:

 1. Köteles Gy. J., Bojtor I., Bognár G., Ótós M.
  Low dose response of human lymphocytes in vitro and its dependence on the antioxidant status of donor persons.
  Int. J. of Low Radiation 1. 2003. pp. 147-154.
 2. Bojtor I.
  Dózisfogalom: sugárvédelmi dozimetriai mennyiségek.
  In: Sugáregészségtan (szerk. Köteles Gy.), Budapest, Medicina Könyvkiadó, 2002. pp. 217-244.
 3. Kerekes A., Bojtor I., Köteles Gy
  Függelék.
  Sugáregészségtan (szerk. Köteles György), Medicina, Budapest, 2002, 325-352
 4. Köteles Gy.(szerk.), Bojtor I., Gazsó L., Horváth Gy, Jánoki Gy, Kerekes A, Sáfrány G., Thuróczy Gy., Turai I.
  SUGÁREGÉSZSÉGTAN. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 363 o. 2002
 5. Köteles Gy. J., Bojtor I., Bognár G., Ótos M.
  Antioxidant status and cytogenetic injury.
  Centr. Eur. J. Occup. Environ. Med. 7. 2001. pp. 217-227.
 6. Köteles Gy., Bojtor I., Bognár G., Ótos M.
  Ionizáló sugárzás hatásának kimutatása emberi limfocitákban és ezek antioxidáns védelme.
  Egészségtudomány 45. 2001. pp. 283-288.
 7. Bojtor I., Sztanyik B. L.
  Occupational exposures to workers in Hungary. Sources and effects of ionizing radiation.
  In: UN Scientific Committee on the effects of atomic radiation report II., Annex E., 2000.
 8. Köteles Gy. J., Bojtor I., Bognár G., Ótos M.
  Lymphocyte response in human population and its antioxidant protection against low doses of ionizing radiation.
  In: The effects of low and very low doses of ionizing radiation on human health (ed. Wonuc R.) Amsterdam: Elsevier, 2000. pp. 295-304.
 9. S. Pellet, I. Bojtor, Gy. J. Köteles, K. Ozoray
  State of art and activities of the radiation protection system supervised by the Ministry of Health.
  In: Science and Technology in Hungary: Nuclear energy in the new millennium (szerk. Rónaky J.), Budapest, Association of Hungarian Scientific, Company and Industrial Editors, Oct 2000. pp. 136-140.
 10. Köteles Gy. J., Bojtor I., Bognár G., Ótos M.
  Lymphocyte response in human population and its antioxidant protection against low doses of ionizing radiation.
  Centr. Eur. J. Occup. Environ. Med. 5. 1999. pp. 232-242.
 11. G. J. Köteles, I. Bojtor, Gy. Horváth, G. Bognár
  Human lymphocyte micronucleus assay as an indicator of radiation injury. Proceedings of the International Conference on Diagnosis and Treatment of Radiation Injury.
  Erasmus University. Rotterdam, 08.30-09.03. 1998.
 12. Kubasova T., Pfüller U., Köteles Gy. J., Bojtor I.
  Modulation of metastatic activity of Lewis lung tumour in mice by mistletoe lectin I administered per os.
  In: Effects of antinutrients on the nutritional value of legume diets (eds. Bardocz S., Hajós Gy., Pusztai A.) EC Research and Development, COST 98. Vol. 6. 1999. pp. 110-114.
 13. Bojtor I., Bognár G., Köteles G. J.
  Dose rate effects in adaptive response induced by tritiated water in human blood lymphocytes. J. Chim. Phys. 94: 350-355, 1997
 14. Bognár G., Nagy M., Bojtor I., Köteles Gy. A környezeti tényezők hatásának és az egyéni sugárérzékenységnek vizsgálata emberi limfocita mikronukleusz módszer alkalmazásával \ Egészségtudomány 39
  325-329. (1995)
 15. Gundy S., Bank J., Bojtor I., Köteles G. J.
  The occurrence of sister chromatid exchanges in lymphocytes of radon-exposed underground ore miners. Centr. Eur. J. Occup. Environ. Med., 1: 78-86, 1995
 16. Köteles Gy., Bojtor I., Kubaszova T., Bognár G., Ótos M.
  Vizsgálatok a sugárbalesetek korszerű diagnosztikája és terápiája érdekében
  Egészségtudomány 39: 69-75. (1995)
 17. Baló-Banga J. M., Bojtor I., Holland J., Köteles Gy., Pap Z., Sztanyik B. L., Turai I., Varga P. L.
  Sugársérülések megelőzése és gyógykezelése.
  Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1989.
 18. Sztanyik B. L. (szerk.), Baló-Banga M., Bojtor I., Holland J., Köteles Gy., Pap Z., Turai I., Varga L.
  SUGARSERÜLESEK MEGELOZESE ES GYOGYKEZELESE. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 128 o. 1989
 19. Andrási A., Beleznay F.né, Bíró T., Bojtor I., C. Szabó I., Dabóczi I.né, Dajkó G., Deme S., Fehér I., Germán E., Golder F., Horváth E., Igali S., Juhász L., Láng E., Kanyár B., Kemenes L., Koblinger L., Kozák K., Köteles Gy., Nagy Gy., Németh I., Nikl I., Ormai P., Osvay M., Pálfalvi J., Pető Á., Rónaky J., Somogyi Gy., Stúr D., Szabó P. P., Sztanyik B. L., Turai I., Uchrin Gy., Urbán J., Varga L., Virágh E., Zombori P., Zsolnay É.
  Atomerőművi sugárvédelmi és sugáregészségügyi kutatások.
  (Szerk.: Fehér I. és Sztanyik B. L.) OKKFT-A/11 Program, 1981-1985, Budapest, 1987.
 20. Sztanyik B. L., Bojtor I., Igali S., Juhász L., Kanyár B., Köteles Gy., Nikl I., Stúr D., Turai I., Varga L.
  Atomerőművi sugáregészségügyi kutatások
  OKKFT-A/11 Program, 1981-1985, DeltaPress, Budapest, 183-306, 1987
 21. Bojtor I., Sztanyik L. B., Thék Gy., Kerekes A., Turai I.
  Basic principles of the personal dosimetry control in Hungary (in Russian).
  SPID-85-S/8, Berlin, pp. 164-170. 1986
 22. Thék Gy., Bojtor I.
  Application of an automated system for evaluating the records of individual monitoring external radiation exposures.
  Acta Physica Hungarica 1986, 59: 205-207
 23. Bojtor I., Thék Gy., Sztanyik B. L.
  A foglalkozási sugárterhelés országos ellenőrzésének működési alapelvei.
  Izotóptechnika 1984, 27: 262-273.
 24. Sztanyik B. L., Kerekes A., Bojtor I.
  Individual Monitoring of Radiation Workers for Internal Contamination in a Research Institute.
  Proceedings of the International Symposium on Assessment of Radioactive Contamination in Man, 1984, Paris
 25. A. Kerekes, J. Pálfalvi, I. Bojtor
  Measurement of Gamma Dose Component of Neutron-Gamma Mixed Radiation
  Proceedings of the 10th Conference on Biophysics, Acta Biochimica et Biophysica Academiae Scientarium Hungaricae, 15, 1980
 26. Bojtor I., Gidáli J., Fehér I., Folkmann Zs., Tóth A.
  Normál és tartósan radioaktív ivóvizet fogyasztó lakosok egyes haematológiai értékeinek összehasonlítása. Egészségtudomány, 24: 223-235, 1980
 27. Kerekes A., Pálfalvi J., Uchrin Gy., Bojtor I.
  Az országosan alkalmazott filmdozimetriai rendszer vizsgálata speciális, kevert sugárzási terekben.
  '80. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Tihany, ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport, 1980
 28. Bojtor I.
  A személyi dozimetriai ellenőrzés időszerű kérdései.
  Izotóptechnika, 1977, 20: 139-148
 29. Bojtor I., Illés Á.
  Számítógép alkalmazás személyi filmdoziméterek kiértékelésére.
  Izotóptechnika, 1973, 16: 679-683
 30. Luzsa Gy., Bojtor I., Koczkás Gy.
  A különböző röntgenvizsgálatok során mért sugárterhelésről.
  Magy. Radiol. 1973, 25: 289-293
 31. Geszti O., Előd I., Bojtor I., PredmerszkyT., Loványi I.
  Auswirkung der medizinischen Strahlenbelastung auf die Membranpermeabilität der Erythrozyten im Blutkreislauf. Strahlentherapie, 142: 213-218, 1971
 32. Geszti O., Előd I., Bojtor I., PredmerszkyT., Loványi I.
  Auswirkung der medizinischen Strahlenbelastung auf die Membranpermeabilität der Erythrozyten im Blutkreislauf. Strahlentherapie, 142: 213-218, 1971
 33. Koczkás Gy., Dósay K., Bojtor I. és Bisztray-Balku S.
  Röntgenosztályok sugárvédelméről.
  Az Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet tíz éve, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1967
 34. Bojtor I., Bogdány B., Koczkás Gy.
  Diagnostic film dosimeter int he study of radiation exposure to the population resulting from X-ray fluoroscopy.
  II. Symp. on Health Physics, Pécs 1966.
 35. Bonta J., Bojtor I.
  Személyi filmdozimetria röntgen- és gamma-dózis mérésére.
  ORSI Radiol. Közl. 2.sz. 77, 1966.
 36. Dósay K., Bojtor I., Koczkás Gy., Urbán J.
  Dosimetrie experiences with röntgenometer type NS-200/B.
  II. Symp. On Health Physics, Pécs, 1966. Eötvös Loránd Physical Society, Health Physics Section, Bp. 1966. 211-215. o.
 37. Kárpáti Gy., Bojtor I., Gombosi J.
  Klinische erfahrungen mit der Radium- und Radiogoldspickung von Lippentumoren unter besonderer Berücksichtigung der Dosimetrie und der Messung der Gonadendosis.
  Strahlentherapie 129. 226, 1966.
 38. Kárpáti Gy., Szekulesz Á., Bojtor I., Hegedüs M.
  Über die komlpexe Behandlung der Induratio penis plastica.
  Z. Urol. 59. 369, 1966.
 39. Koczkás Gy., Dósay K., Bojtor I.
  Automatischer Filmnumerierapparat für Personendosimetrie.
  Kerntechnik. 8. 36, 1966.
 40. Kiss L., Koczkás Gy., Bojtor I.
  Filmdosimeter von grossem Messbereich durch Anderung der Emulsionen und der Entwicklungsbedingungen.
  Röntgen-Bl. 18. 120, 1965.
 41. Koczkás Gy., Kiss I., Bojtor I.
  Film dosimetry in radiodiagnosis to assess radiation burden to the population.
  Brit. J. Radiol. 38. 624, 1965.
 42. Bojtor I.
  Részecskegyorsítókkal előállított sugárzások terápiás alkalmazásának fizikai vonatkozásai.
  ORSI Radiol. Közl. 1.sz. 33, 1964.
 43. Koczkás Gy., Bojtor I.
  A sugárvédelem az állatok röntgenvizsgálatában.
  Magy. Állatorv. L. 19. 28, 1964.
 44. Koczkás Gy., Bojtor I., Sármai E.
  Die Vergleichsuntersuchung von Eisen- und Aluminiumfiltern in der Röntgendiagnostik.
  Fortschr. Röntgenstr. 101. 661, 1964.
 45. Bojtor I., Kiss I., Koczkás Gy.
  Gammasugárzás nagy- és katasztrófadózisainak mérése filmes módszerrel.
  Magy. Fiz. F. 11. 1, 1963.
 46. Koczkás Gy., Dósay K., Bojtor I.
  A traumatológiai gyakorlat röntgensugár-védelméről, különös tekintettel a személyzet sugárvédelmére.
  Atomtechn. Tájékozt. 6. 765, 1963.

Publikált absztraktok:

 1. Pellet S., Ballay L., Motoc A., Szerbin P., Kerekes A., Thuróczy Gy., Bojtor I.
  Sugárvédelmi ellátás Magyarországon.
  XXIV. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Balatonkenese, ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport, Budapest, 1999

Revízió: 2017-02-03

Valid HTML 4.01 Transitional