[Előző] [Fel] [Következő]

BÁNYÁSZ Gyopár Gabriela

Publikációk:

 1. Bányász Gy., Mócsy I.
  A radon. Mócsy I., Néda T. (szerk.): Radon a Kárpát-medencében. Misztótfalusi Kis Miklós Sajtóközpont Nyomda, Kolozsvár, 13-31, 2005
 2. Bányász Gy., Déri Zs., Kerekes A.
  Hazai téglák és tetőcserepek természetes radioaktivitása
  Közegészségügyi Információs Lap (KÖZINFO), 2004
 3. Déri Zs., Bányász Gy., Kerekes A.
  Környezeti gammadózis-mérések termolumiszcens detektorokkal.
  XXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, 2004. május 4-6, Balatonkenese
 4. Mócsy I., Köteles Gy., Bányász Gy., Déri Zs., Tóró L., Néda T., Hening K.
  A talajból kiáramló radon térképe a Kárpát-medence térségében (CS/02/07 alapján)
  kézirat, közlés alatt
 5. Zs. Déri, Gy. Bányász, A. Kerekes
  Környzeti gamma-dózismérések thermoluminescens detektorokkal
  XXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, 2004 május 4-6, Balatonkenese
 6. Zs. Déri, Gy. Bányász, A. Kerekes
  Radon activity concentration and gamma dose measurements in Hungarian Dwellings.
  4th European Conference on Protection against Radon at Home and at Work, June 28 - July 2, 2004, Prague
 7. Bányász Gy., Déri Zs., Kerekes A.
  Építőanyagok radioaktivitásának mérésére alkalmazott módszerek.
  XXVIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, 2003. május 6-8., Mátrafüred
 8. Bányász Gy., Déri Zs., Kerekes A.
  Radon-mentesítési eljárások vizsgálata Budapest környékén.
  Második Magyar Román ERRICCA 2 Radon Fórum, Veszprémi Egyetem 2003. december 4.
 9. Déri Zs., Bányász Gy., Kerekes A., Köteles Gy.
  Radon-expozíció bányák munkahelyi környezetében.
  In: A Kárpát-medence bányaegészségügyének története és az újabb kutatási eredmények Miskolc: MTA Bányászati Ergonómiai és Bányaegészségügyi Tudományos Bizottság, 2003. pp. 133-140.
 10. Déri Zs., Bányász Gy., Kerekes A.
  Radonnal kapcsolatos hazai és nemzetközi szabályozások.
  Második Magyar Román ERRICCA 2 Radon Fórum, Veszprémi Egyetem, 2003. december 4.
 11. Gy. Bányász, Zs. Déri, A. Kerekes
  Építőanyagok radioaktivitásának mérésére alkalmazott módszerek
  XXVIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, 2003. május 6-8, Mátrafüred
 12. Gy. Bányász, Zs. Déri, A. Kerekes
  Indoor radiation measurements in Hungarian dwellings.
  The Future for Our Children, International Society of Environmental Epidemiology, Balatonföldvár, 2003 szeptember 4-6.
 13. Gy. Bányász, Zs. Déri, A. Kerekes
  Radon-mentesítési eljárások vizsgálata Budapest környékén
  Második Magyar-Román ERRICCA 2 Radon Fórum, 2003. december 4., Veszprém
 14. I. Mócsy, T. Néda, Zs. Déri, Gy. Bányász
  Lakások 222 Rn koncentrációja és talajból kiáramló 222 Rn gáz exhaláció Kolozsvár környékén
  Erdélyi Múzeum Egyesület Természettudományi és Matematika Szakosztály évi tudományos értekezlete, 2003. október 25., Kolozsvár, Románia
 15. Zs. Déri, Gy. Bányász, A. Kerekes
  Indoor radiation measurements in Hungarian dwellings
  Central and Eastern European Chapter Meeting of the International Society of Environmental Epidemiology, 2003. szeptember 4-6, Balatonföldvár
 16. Déri Zs., Bányász Gy., Kerekes A., Köteles Gy.
  Radon-expozíció bányák munkahelyi környezetében. Foglalkozás-Egészségügy, 6: 42-46, 2002
 17. Gy. Bányász, Zs. Déri, A. Kerekes, Gy. Köteles
  Magyarországi bányákban végzett radon aktivitás-koncentráció és dózisteljesítmény mérések
  XXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, 2002. május 8-10, Mátrafüred
 18. Gy. Bányász, Zs. Déri, Gy. Köteles, A. Kerekes
  Radon-expozíció bányák munkahelyi környezetében
  Magyar Munkahigiénikusok Társaságának XX kongresszusa, 2002. november 14-16, Hévíz
 19. Zs. Déri, Gy. Bányász, A. Kerekes, Gy. Köteles
  16/2000. (VI.8.) EüM rendeletből adódó sugárvédelmi mérési kötelezettségek bányákban 2003-tól
  Magyar Geofizikusok Egyesületének Mecseki Csoportja által szervezett ankét: Radiometriai alkalmazások és rekultivációs geofizika, 2002. július 5., Pécs
 20. Zs. Déri, Gy. Bányász, A. Kerekes, Gy. Köteles
  Radon-expozíció bányák munkahelyi környezetében
  Foglalkozásegészségügy Vol. 6, Nr. 2, 2002., pp. 42-46
 21. Zs. Déri, Gy. Bányász, Gy. Köteles
  Radon-expozíció bányák munkahelyi környezetében
  A Kárpát-medence bányaegészségügyének története és az újabb kutatási erdmények, Miskolc, 2002.
 22. Zs. Déri, Gy. Bányász, I. Mócsy and others
  Methods for estimation of radon exhalation from soil based on the "Radon in the Carpathian Basin" Project
  Radon a Kárpátmedencében - Workshop, 2002. április 26., Kolozsvár, Románia
 23. Zs. Déri, Gy. Bányász, I. Mócsy, Cs.a Krézsek, T. Néda
  Methods for estimation of radon exhalation from soil based on the "Radon in the Carpathian Basin" Project
  International Intercomparison Measurement of Soil-gas Radon Concentration, of Radon Exhalation Rate from Building Materials and of Radon Exhalation Rate from the Ground, 2002. szeptember 19-20, Prague
 24. Gy. Bányász, Zs. Déri
  Evaluation of etched track detectors with automatic image analysis system
  Microcad 2001 International Scientific Conference, 2001. március 1-2, Miskolc
 25. Gy. Bányász, Zs. Déri
  Szilárdtest nyomdetektorokon keletkezett alfa-nyomok automata számlálása
  XXVI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam és IV. Magyar Nukleáris Találkozó, 2001. május 2-4, Balatonkenese
 26. Zs. Déri, Gy. Bányász
  In situ measurements in Kazahstan (Akcay) Region with high resolution gamma-ray spectrometry system
  Microcad 2001 International Scientific Conference, 2001. március 1-2, Miskolc
 27. Zs. Déri, Gy. Bányász
  In-situ gamma-spektrometria esetén használt nagytisztaságú germánium detektorok főbb kalibrációs tényezőinek ellenőrzése
  XXVI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam és IV. Magyar Nukleáris Találkozó, 2001. május 2-4, Balatonkenese
 28. I. Mócsy, K. Simon, Gy. Bányász
  Population exposure to 222 Rn in ground-floor family houses
  5th International Conference on High Levels of Natural Radiation and Radon Areas: Radiation Dose and Health Effects - 2000. szeptember 4-7, Munich
 29. Gy. Bányász, I. Mócsy
  Studiul experimental al unor materiale în vederea utilizării lor ca detectori de urme cu corp solid - Radonul în mediul inconjurător (Hazai gyártmányú anyagok vizsgálata szilárdtest nyomdetektorokként való felhasználás céjából)
  Mesterfokozatos disszertáció, 1999. július, Kolozsvár, Románia
 30. Gy. Bányász, I. Mócsy, É. Kabai
  First attempt of the 222 Rn reduction in detached houses in Cluj
  IRPA-Regional Congress on Radiation Protection in Central Europe, Budapest, 1999
 31. É. Kabai, I. Mócsy, Gy. Bányász
  Study on radon exhalation in various factors in geothermal waters
  IRPA-Regional Congress on Radiation Protection in Central Europe, Budapest, 1999
 32. I. Mócsy, Gy. Bányász, É. Kabai
  222 Rn gas penetration through soil
  ICRGG-5, 1999. szeptember 1-5, Debrecen
 33. I. Mócsy, L. Toró, L. Gorcea, T.Onitiu, É. Kabai, Gy. Bányász
  Risk assessment of the environmental and health hazards in coal fired power plants in Romania
  11th Conference of the International Society for Environmental Epidemiology (ISEE) and 9th Conference of the International Society Exposure Analysis (ISEA), Sep 5-8, 1999, Athens
 34. I. Mócsy, É. Kabai, Gy. Bányász
  Evaluarea radioactivităţii a materialelor de construcţii (Radioactivity measurements of building materials)
  V-a Reuniune franco-romană Industrie-Energie-Mediu, pp. 319-326., Temesvár, Románia, 1999
 35. Gy. Bányász, C. Cosma, I. Mócsy
  Utilizarea detectorilor de urme cu corp solid la măsurătorile de radon din interioare (Belsőtéri radonkoncentrációk meghatározása szilárdtest nyomdetektorokkal)
  Szakdolgozat, Kolozsvár, Románia, 1998. július
 36. Gy. Bányász, C. Cosma, I. Mócsy
  Utilizarea detectorilor de urme cu corp solid la măsurătorile de radon din interioare (Belsőtéri radonkoncentrációk meghatározása szilárdtest nyomdetektorokkal)
  Évi tudományos értekezés, Nagyvárad, Románia, 1998. május 28-30
 37. Gy. Bányász, I. Mócsy
  Compararea concentraţiilor de radon din interioare obţinute cu metode pasive şi active (Passzív és aktív módszerrel kapott belsőtéri radonkoncentrációk összehasonlítása)
  Természetes radioaktivítás, Tusnádfürdő, Románia, 1998. szeptember 23-25
 38. Gy. Bányász, I. Mócsy
  Belsőtéri radonkoncentrációk meghatározása passzív és aktív detektorok segítségével
  Erdélyi Múzeum Egyesület Természettudományi és Matematika Szakosztály évi tudományos értekezlete, Kolozsvár, 1998. október 28.

Publikált absztraktok:

 1. Gy. Bányász, E. Bokori, Zs. Déri, L. Juhász, A. Kerekes, Á. Ugron
  A püspökszilágyi RHFT telephelyén és közvetlen környezetében végzett sugáregészségügyi mérések
  XXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, 2004. május 4-6, Balatonkenese
 2. Gy. Bányász, E. Bokori, Zs. Déri, L. Juhász, A. Kerekes, Á. Ugron
  A püspökszilágyi RHFT telephelyén és közvetlen környezetében végzett sugáregészségügyi mérések
  XXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, 2004. május 4-6, Balatonkenese
 3. Gy. Bányász, Zs. Déri, A. Kerekes, Gy. Köteles
  Radon exposure in underground non-uranium mines
  Journal of Environmental Radioactivity

Revízió: 2017-02-03

Valid HTML 4.01 Transitional