[Előző] [Fel] [Következő]

BALLAY László, dr.

Publikációk:

 1. Ballay L., Turai I.
  A sugárvédelem rendszere: 12. fejezet pp. 233-248.
  in: Turai István, Köteles György szerk.: Sugáregészségtan. 390 old, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2014
 2. Fülöp N. (szerk), Juhász L., Sebestyén Zs., Ballay L., Salik Á., Elek R., Kövendiné Kónyi J., Ugron Á., Mikó S.-né, Vida L., Osváth Sz., Pesznyák Cs., Huszka Á., Dian E., Kerekes A.
  Módszerfejlesztés belső sugárterhelés meghatározására. 2. sz. kutatás-fejlesztési részjelentés.
  OSSKI, 2012. december 14.
 3. Ballay L., Deme S.
  Védekezés a külső sugárterhelés ellen. Sugárvédelem 5. fejezet.
  pp.: 103-145, 2010
 4. Ballay L.
  Védekezés nyitott radioaktív készítmények felhasználásánál Sugárvédelem 7. fejezet.
  pp.: 171-186, 2010
 5. Motoc A., Ballay L., Fülöp N., Turai I.
  Az ionizáló sugárzás munkahelyi felhasználásának sugáregészségügyi felügyelete és a munkahelyi sugáregészségügyi tevékenység áttekintése 2005-2009 között
  Népegészségügy, 88(3):233-241, 2010
 6. Turák O., Ballay L., Turai I.
  Telepített ipari izotópos berendezések sugárvédelmi ellenőrzése
  OSSKI Módszertani Útmutató, Paks, PA Rt Nyomda, 19 p. 2010 július
 7. Motoc A., Turai I., Ballay L., Fülöp N., Polgár A., Makai A., Déri Zs., Legoza J., Henye I., Nagy Zs.
  Az ionizáló sugárzás munkahelyi felhasználásának sugáregészségügyi felügyelete és a munkahelyi sugáregészségügyi tevékenység 2007. évi eredményei. Népegészségügy, 87(3): 172-179, 2009
 8. Ballay L.
  Milyen szabályok vonatkoznak az ún. mentes sugárforrásokra?
  Hírsugár, 32. szám, 18.-21. oldal, 2008. március
 9. Ballay L.
  Az egységes hazai sugárvédelmi szabályozás
  Hírsugár, 34. szám, 5.-12. oldal, 2008. szeptember,
 10. Ballay L.
  Csukva van a sugárkapu
  Hírsugár, 31. szám, 2.-5. oldal, 2007. szeptember
 11. Porubszky T. (szerk.), Pellet S., Turák O., Ballay L.
  Állandósági vizsgálatok diagnosztikai röntgenberendezésekben OSSKI Módszertani Útmutató, OTH Nyomda, Budapest, 36 o. 2007 http://www.osski.hu/Modsz/Rtgvizsg.pdf
 12. Porubszky T., Ballay L., Pellet S.
  Sugárvédelmi nyilvántartásba vétel, CE jelzet elfogadás, állatorvosi és ipari röntgen-berendezések. Orvos és Kórháztechnika, 45: 43-46, 2007
 13. Turai I., Bakos J., Ballay L., Balogh L., Bertók L., Bognár G., Dám A. M., Deák A., Fehér I., Fülöp N., Gachályi A., Gazsó L., Gáspárdy G., Gidáli J., Gundy S., Hidvégi E., Hollandné Békési É., Horváth Gy., Igali S.-né, Jánoki Gy., Juhász L., Kerekes A., Kertész L., Köteles Gy., Lumniczky K., Molnár L., Sáfrány G., Somosy Z., Szabó L., Szarkáné Németh Á., Sztanyik B. L., Thuróczy Gy.
  Az Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet 50 éve
  OTH Nyomda, Budapest 2007, 187 old.
 14. Ballay L.
  Sugárvédelmi készenléti szolgálat.
  Hírsugár 2003. 19.
 15. Juhász L., Ballay L.
  Decontamination and decommissioning of small medical, industrial and research facilities in Hungary Annex I. F..
  In: Decommissioning of small medical, industrial and research facilities Vienna: IAEA 2003. NAÜ Technical report Series no 414. pp. 132-143.
 16. Porubszky T., Pellet S., Ballay L.
  A diagnosztikai röntgenberendezések átvételi vizsgálata. 1. rész.
  Orvos- és Kórháztechnika, 2003, XLI/3, pp. 93-96
 17. Porubszky T., Pellet S., Ballay L.
  A diagnosztikai röntgenberendezések átvételi vizsgálata. 2. rész.
  Orvos- és Kórháztechnika, 2003, XLI/4, pp. 113-116
 18. Porubszky T., Pellet S., Ballay L.
  Diagnosztikai röntgenberendezések átvételi vizsgálata. Orvos és Kórháztechnika, 41: 93-96, 113-117, 2003
 19. Porubszky T., Giczi F., Ballay L., Pellet S.
  A röntgendiagnosztikai minőségbiztosítás kérdései egy angliai tanulmányút tükrében. Minőségbiztosítás.
  Magyar Radiológia, volume 76, number 1, pp. 12-18., 2002.
 20. Porubszky T., Pellet S., Ballay L.
  A diagnosztikai röntgenberendezéseken végzendő minőség-ellenőrző és biztonsági vizsgálatok előírásainak áttekintése.
  In: IX. Hungarian Medical Physics Conference and Workshop Debrecen: Hungarian Association of Medical Physicists, 2002. pp. 54-84.
 21. Ballay L.
  Ionizáló sugárzást alkalmazó orvosi munkahelyek sugárvédelmi mérőeszközökre vonatkozó szakmai minimum feltételei. Radiológiai Közlemények 36: (Suppl. 1.) 72-75, 2000
 22. Pellet S., Giczi F., Ballay L., Motoc A.
  A CT vizsgálatok paciens sugárterhelésének országos felmérése - adatgyűjtés.
  Egészségtudomány 44. 2000. pp. 169-174.
 23. Pellet S., Giczi F., Ballay L., Motoc A.
  Hungarian Patient Dose Evaluation Program.
  Proceedings of 32th Annual National Conference on Radiation Control, pages 66-72, 2000.
 24. Porubszky T., Giczi F., Ballay L., Pellet S.
  A röntgendiagnosztikai minőségbiztosítás kérdései egy angliai tanulmányút tükrében.
  Magyar Radiológia 2002, 76(1): 12-18
 25. Pellet S., Giczi F., Ballay L., Motoc A., Pécsi Zs., Temesi A.
  Hungarian patient dose survey for photofluorography applied in a mass chest screening programme.
  RADIATION PROTECTION DOSIMETRY 80(1-3): 115-116, 1998
 26. Ballay L.
  Az új Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat orvosi sugárterheléssel kapcsolatos szabályozása.
  Radiológiai Közlemények 32: (Suppl. 1.) 36-39, 1996
 27. Ballay L.
  Fotoneutron sugárzás elleni védelem orvosi lineáris gyorsító munkahelyen
  Radiológiai Közlemények 33. (Suppl. 1.) 34-36, 1997
 28. Ballay L.
  Az új Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat orvosi sugárterheléssel kapcsolatos szabályozása.
  Radiológiai Közlemények 32: (Suppl. 1.) 36-39, 1996
 29. Giczi F., Ballay L., Pellet S., Halmai O., Farkas I.
  Experiences of radiohygienic inspection of X-ray diagnostic workplaces in the Radiohygienic Region of Györ.
  Centr. Eur. J. Occup. Environ. Med. 2: 217-229, 1996
 30. Giczi F., L. Ballay, S. Pellet, O. Halmai, I. Farkas
  Experiences with the inspection of X-ray diagnostic workplaces in the radiohygienic subcentre of Győr.
  Centr. Eur. J. Occup. Environ. Med., 1996, 2: 217-219
 31. Giczi F., Pellet S., Ballay L., Farkas I., Halmai O.
  Study on the patient dose of photofluorography in Hungary.
  Centr. Eur. J. Occup. Environ. Med. 2: 181-190, 1996
 32. Ballay L., Bíró B., Juhász L., Kerti M.
  SUGÁREGÉSZSÉGÜGY, SUGÁRVÉDELEM. Tanfolyami jegyzet, Juhász és Makár Bt, Budapest, 92 o. 1995
 33. Giczi F., Ballay L., Pellet S., Halmai O.
  A röntgendiagnosztikai sugárterhelések meghatározásának Rosenstein módszere.
  Fizikai Szemle 1995, 45: 225-230
 34. Giczi F., Ballay L., Pellet S., Halmai O.
  Az ernyőfényképszűrő rendszerek minőségügye.
  Radiológiai Közlemények Szupplementuma 1995, 103-109
 35. Giczi F., Pellet S., Halmai O., Ballay L., Balogh Zs., Farkas I.
  Mammográfiás tevékenység technikai paramétereinek és páciensdózisainak vizsgálata.
  Magyar Radiológia 1995, 69: 67
 36. Giczi F., Farkas I., Halmai O., Pellet S., Ballay L.
  Mellkas ernyőképszűrő berendezések páciens-sugárterhelésének vizsgálata Észak-Nyugat-Magyarországon.
  Fizikai Szemle 1994/8. 322. old.
 37. Zaránd P., Polgár I., Ballay L.
  A sugárvédelem néhány elvi és gyakorlati kérdése orvosi terápiás létesítményeknél. Kórh. Orvostechn. 22: 82-88, 1994
 38. Andrási A., Ballay L., Fehér I., Friderich V., Jung J., Koblinger L., Virágh E.
  Alapvető sugárvédelmi ismeretek. Budapesti Műszaki Egyetem, Mérnöktovábbképző Intézet, Budapest 1993
 39. Ballay L., Bíró B., Juhász L., Kerti M.
  Sugáregészségtan jegyzet.
  Hajnal Imre Egészségtudományi Főiskola, 1993.
 40. Ballay L., Barczi J., Pellet S., Juhász L., Motoc A.
  Sugárvédelmi mérések orvosi besugárzó lineáris gyorsítók környezetében. Izotóptechnika 36: 119-122, 1993
 41. Ballay L., Barczi J., Pellet S., Rakvácsné Szabó O., Juhász L.
  Csempészett urán fűtőelemek kezelésének sugáregészségügyi szolgálatra vonatkozó eljárásrendje Izotóptechnika 36: 141-144, 1993
 42. Fehér I. (szerk.), Andrási A., Ballay L., Friderich V., Jung J., Koblinger L., Virágh E.
  Alapfokú sugárvédelmi ismeretek.
  BME Mérnöktovábbképző Intézet, Budapest, 1993.
 43. Kasztovszky Zs., Ballay L., Barczi J.
  Tapasztalatok a FAG FH40 típusúsugázásmérő használhatóságával kapcsolatban. Izotóptechnika, 36: 101-104, 1993
 44. Predmerszky T., Ballay L., Bölöni E., Szabó L. D., Vámos L.
  Investigations on microwave radiation exposure. Acta Phys. Acad. Sci. Hung., 52: 479-486, 1982
 45. Ballay L., Szabó L. D., Predmerszky T.
  Microwave radiation: biological effects and dosimetry I. Dosage of microwave. Acta Biochim. Biophys. Acad. Sci. Hung. 16: 255-257, 1981
 46. Szabó L.D., Bölöni E., Ballay L., Predmerszky T.
  Microwave radiation: biological effects and dosimetry II. Biological effects of chick embrios.
  Acta Biochim. Biophys. Acad. Sci. Hung. 16: 258-259, 1981

Publikált absztraktok:

 1. Ballay L.
  Dózisteljesítmény optimálás sugárterápiás bunkerek környezetében.
  XXXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam. Hajdúszoboszló, 2014. május 13-15.
 2. Salik Á., Lajos M., Ballay L., Kalászi P., Juhász L., Kövendiné Kónyi J.
  Az OSKSZ által lefoglalt kőzetek, ásványok és gyógyhatásúnak vélt eszközök természetes radioaktivitás-tartalma.
  XXXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam. Hajdúszoboszló, 2014. május 13-15.
 3. Varjas G., Ballay L., Király R., Polgár Cs.
  Sugárvédelmi falvastagság számítások összehasonlítása.
  XXXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam. Hajdúszoboszló, 2014. május 13-15.
 4. Pellet S., Giczi F., Ballay L., Temesi A., Brunner P.
  Ionizáló sugárzások orvostudományi alkalmazásainak sugárvédelme, különös tekintettel a páciensek sugárterhelésére.
  Magyar Biofizikai Társaság XXIII. kongresszusa (2009)
 5. Ballay L., Turák O.
  Gazdátlan sugárforrások legvalószínűbb előkerülési helyeinek felmérése.
  Magyar Higiénikusok Társasága XXXVIII. Vándorgyűlés, Balatonvilágos, 2008 szept. 30-okt. 2, 27.oldal
 6. T. Porubszky, Cs. Váradi, L. Ballay, O. Turák, G. Gáspárdy, I. Turai
  Quality control tests of diagnostic radiology equipment in Hungary and its radiation protection aspects.
  IRPA International Congress 12., Buenos Aires, Argentina, Oct. 19-24. 2008. http://www.irpa12.org.ar/abstracts/AB2935.doc
 7. Turák O., Ballay L., Turai I.
  Váratlanul előkerülő radioaktív anyagokkal kapcsolatos rendkívüli események kezelése.
  Magyar Higiénikusok Társasága XXXVIII. Vándorgyűlés, Balatonvilágos, 2008. szept. 30-okt. 2, 103.oldal
 8. F. Giczi, S. Pellet, L. Ballay, A. Temesi, A. M. Motoc, G. Gáspárdy
  Results of the Hungarian National Patient Dose Assessment Program 1989-2007.
  First Central and Eastern European Workshop on Quality Control, Patient Dosimetry and Radiation Protection in Diagnostic and Interventional Radiology and Nuclear Medicine Budapest, April 25-28, Book of Abstracts, 2007 (2007)
 9. Giczi F., Pellet S., Ballay L.
  A PET/CT napjainkban.
  Sugárvédelmi előírások, 2007.
 10. Pellet S., Porubszky T., Ballay L., Giczi F., Motoc A., Váradi Cs., Turák O., Gáspárdy G.
  A diagnosztikai röntgenberendezések minőségellenőrző vizsgálatainak rendszere Magyarországon.
  Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportja XXXII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyama, Előadáskivonatok, 2007. ápr. 17-19.
 11. Pellet S., Turák O., Ballay L., Motoc A., Porubszky T., Váradi Cs.
  A hazai sugáregészségügy helyzete 2006-ban.
  XXXII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Előadáskivonatok, Hajdúszoboszló 2007. ápr. 17-19. 23.o.
 12. Pellet S., Giczi F., Ballay L., Temesi A., Motoc A., Gáspárdy G., Porubszky T.
  A CT-vizsgálatok páciensdózisainak felmérése, különös tekintettel a gyermekvizsgálatokra. Röntgenberendezésekben végzendő mérések a minőség és a biztonság érdekében IV. 2007. november 8.
 13. Pellet S., Giczi F., Gáspárdy G., Temesi A., Ballay L.
  A pilot study of radiation exposures arising from interventional radiology procedures.
  Proceedings of the 2nd European IRPA Congress on Radiation Protection, Paris, France, 15-19 May 2006 (2006)
 14. Porubszky T., Pellet S., Ballay L., Váradi Cs., Turák O., Giczi F.
  Five years experience of the Radiohygiene Department Laboratory of NRIRR in acceptance testing of diagnostic radiology equipment in Hungary.
  First Central and Eastern European Workshop on Quality Control, Patient Dosimetry and Radiation Protection in Diagnostic and Interventional Radiology and Nuclear Medicine, Book of Abstracts, 2007.
 15. S. Pellet, T. Porubszky, L. Ballay, F. Giczi, A. M. Motoc, Cs. Váradi, O. Turák, G. Gáspárdy
  System of Quality Control Tests of Diagnostic Radiology Equipment in Hungary and Its Radiation Protection Aspects.
  Regional IRPA Congress, Brasov (Brassó), Romania September 24-28, 2007
 16. Turák O., Váradi Cs., Ballay L., Juhász L., Motoc A., Porubszky T., Heissler D., Pellet S.
  Az OSSKI munkahelyi sugáregészségügyi tevékenysége.
  XXXII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Előadáskivonatok, Hajdúszoboszló 2007. ápr. 17-19. 36.o.
 17. Turák O., Ballay L., Váradi Cs., Pellet S.
  Új, kézi fogröntgen berendezések sugárvédelmi problémái.
  XXXII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Előadáskivonatok, Hajdúszoboszló 2007. ápr. 17-19. 24.o.
 18. Varjas G., Ballay L., Gődény M.
  Orvosi képalkotó eljárások az onkológiában
  Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportja, XXXII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Előadás kivonatok, Hajdúszoboszló 2007. ápr. 17-19.
 19. Ballay L., Pellet S., Deme S., Turák O., Váradi Cs.
  Pille dózismérő alkalmazása orvosi munkahelyek sugárvédelmi méréseihez.
  XXXI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Előadáskivonatok, Keszthely 2006. máj. 9-11. 28.o.
 20. Giczi F., Pellet S., Ballay L.
  Dozimetriai eljárások a röntgendiagnosztikában, 2006.
 21. Giczi F., Pellet S., Ballay L.
  A páciensek és a személyzet sugárterhelésének vizsgálata intervenciós radiológiai munkahelyeken, 2006.
 22. Porubszky T., Pellet S., Ballay L., Talián Lászlóné, Váradi Cs., Giczi F.
  A diagnosztikai röntgenberendezések minőségbiztosítása Magyarországon az átvételi vizsgálatok tapasztalatai.
  XXXI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Előadáskivonatok, Keszthely 2006. máj. 9-11. 38.o.
 23. Ballay L., Pellet S.
  PET/CT telepítés sugárvédelmi feladatai
  Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportja, XXX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Előadás kivonatok, Keszthely, 2005.május 3-5
 24. Giczi F., Pellet S., Gáspárdy G., Temesi A., Ballay L.
  Az intervenciós radiológia sugáregészségügyi jelentősége.
  XXX.Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Keszthely 2005. május 3-5.
 25. Porubszky T., Pellet S., Ballay L., Talián Lné, Váradi Cs., Giczi F.
  Quality Assurance in diagnostic radiology in Hungary-Experience in acceptance testing. Biomedizinische Technik 50, Suppl. 1 Part 2 1094-1095, 2005
 26. Ballay L., Pellet S., Motoc A, Giczi F.
  Endoszkópiás vizsgálatok személyzeti sugárterhelése.
  Magyar Radiológusok Társasága XXII. Kongresszusa, Előadáskivonatok, 2004.
 27. Giczi F., Pellet S., Ballay L., Porubszky T, Szakács S.
  A 14 leggyakoribb röntgenfelvételi eljárás sugárterhelésének vizsgálata termolumineszcens dozimetriával.
  Magyar Radiológusok Társasága XXII. Kongresszusa, Előadáskivonatok, 2004.
 28. Giczi F., Pellet S., Ballay L., Porubszky T, Szakács S.
  A Nemzeti Páciensdózis Felmérő Program tevékenysége és eredményei.
  Népegészségügyi Tudományos Társaság 2004. évi XIII. Nagygyűlése, Előadáskivonatok, 2004.
 29. Giczi F., Pellet S., Ballay L., Porubszky T, Szakács S.
  Az ernyőfényképezéssel végzett mellkas tömegszűrés felvételi paramétereinek hatása a páciens sugárterhelésére.
  Magyar Tüdőgyógyász Társaság 53. Nagygyűlése, Előadáskivonatok, 2004.
 30. Giczi F., Pellet S., Ballay L., Porubszky T, Szakács S.
  Nemzeti irányadó szintek meghatározása a leggyakoribb röntgenfelvételi eljárásokra.
  Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportjának XIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyama, Előadáskivonatok, 2004.
 31. Giczi F., Pellet S., Ballay L.
  Activity of the Hungarian Patient Dose Evaluation Program.
  Eötvös Loránd Fizikai Társulat Fizikus Vándorgyűlése, Előadáskivonatok, 2004.
 32. Giczi F., Pellet S., Ballay L., Temesi A.
  Orvosi indikáció nélküli besugárzások.
  Magyar Higiénikusok Társasága XXXV. Vándorgyűlése, Előadáskivonatok, 2004. (2004)
 33. Pellet S., Giczi F., Ballay L., Porubszky T, Szakács S.
  Az ernyőfényképezéssel végzett mellkas tömegszűrés páciens sugárterhelésének vizsgálata.
  Magyar Tüdőgyógyász Társaság 53. Nagygyűlése, Előadáskivonatok, 2004.
 34. Pellet S., Giczi F., Ballay L.
  Implementation of Medical Directive in Hungary.
  Eötvös Loránd Fizikai Társulat Fizikus Vándorgyűlése, Előadáskivonatok, 2004.
 35. Pellet S., Giczi F., Temesi A., Ballay L., Porubszky T., Szakács S.
  A Comparative Analysis of Patient Doses of the Most Common Diagnostic X-ray Projections Based on the Surveys Performed in 1993 and 2003.
  The 33rd Annual Meeting of the European Society for Radiation Biology, Book of Absrtacts (2004)
 36. Pellet S., Giczi F., Ballay L., Temesi A., Porubszky T.
  A páciens sugárvédelmével kapcsolatos feladataink hazánk Európai Uniós csatlakozásának idejében.
  Magyar Radiológusok Társasága XXII. Kongresszusa, Előadáskivonatok (2004)
 37. Pellet S., Giczi F., Ballay L., Temesi A.
  A sugárvédelem nemzetközi szabályozásban várható változások.
  Magyar Higiénikusok Társasága XXXV. Vándorgyűlése, Előadáskivonatok (2004)
 38. Pellet S., Giczi F., Temesi A., Ballay L.
  A terhesség alatti orvosi diagnosztikai és terápiás eljárások sugárvédelmi aspektusai.
  Magyar Radiológusok Társasága XXII. Kongresszusa, Előadáskivonatok (2004)
 39. Pellet S., Giczi F., Temesi A., Foldes I., Ballay L.
  Analysis of nuclear medicine procedures frequencies and patient doses in Hungary in comparison of data collected in 1992.
  EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING 31: p. S458. (2004) Annual Congress of the European-Association-of-Nuclear-Medicine SEP 04-08, 2004 Helsinki, FINLAND SU: Suppl. 2
 40. Pellet S., Giczi F., Temesi A., Ballay L.
  Az izotópdiagnosztikai eljárások páciens sugárterhelésének vizsgálata.
  XI. Orvosfizikai Konferencia, Előadáskivonatok (2004)
 41. Pellet S., Giczi F., Ballay L., Porubszky T., Temesi A.
  Implementation of the Medical Directive in Hungary.
  Full Papers of the 11th international Congress of the International Radiation Protection Association, 2004.
 42. Pellet S., Giczi F., Ballay L., Porubszky T., Temesi A.
  Jogalkotás és jogérvényesítés az orvosi sugárterhelések optimálása érdekében. Népegészségügyi Tudományos Társaság 2004. évi XIII. Nagygyűlése, Előadáskivonatok, 2004.
 43. Porubszky T., Pellet S., Ballay L., Talián L.-né, Giczi F.
  Diagnosztikai röntgenberendezések minőségellenőrző mérése.
  Magyar Radiológusok Társasága XXII. Kongresszusa, Előadáskivonatok, 2004.
 44. Porubszky T., Pellet S., Ballay L., Talián L.-né, Giczi F.
  Újabb fejlemények a röntgendiagnosztikai átvételi és állapotvizsgálatok végzésében.
  XI. Orvosfizikai Konferencia, Előadáskivonatok, 2004.
 45. Ballay L., Pellet S., Motoc A.
  A munkahelyi sugárvédelem jogszabályainak a módosításáról.
  Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoport,XXVIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam,Előadás kivonatok, Mátrafüred, 2003. május 6-8.
 46. Ballay L., Giczi F., Pellet S.
  Röntgenmunkahelyek és röntgenberendezések sugárvédelmi mérései.
  Az ELFT, a MEDING, az MBFT és az MRT Közös Tudományos Ülése, Előadáskivonatok, 2003.
 47. Ballay L., Pellet S., Giczi F.
  Radioaktív hulladékok keletkezése és kezelése orvosi létesítményekben.
  Magyar Higiénikusok Társasága XXIV. Vándorgyűlése, Előadáskivonatok, 2003.
 48. Giczi F., Halmai O., Pellet S., Ballay L.
  Műtéti szakmákban dolgozók sugárterhelésének vizsgálata.
  Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportja XXVIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyama, Előadáskivonatok, 2003.
 49. Giczi F., Pellet S., Ballay L.
  A páciensek és a személyzet védelme intervenciós radiológiai eljárások során.
  Magyar Higiénikusok Társasága XXIV. Vándorgyűlése, Előadáskivonatok, 2003.
 50. Pellet S., Ballay L., Motoc A., Kerekes A.
  Sugárvédelmi ellátás Magyarországon, 2002-ben.
  XXVIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, 2003. május 6-8., Mátrafüred
 51. Pellet S., Giczi F., Temesi A., Ballay L.
  A terhesség alatti orvosi diagnosztikai és terápiás eljárások sugárvédelmi aspektusai.
  Magyar Higiénikusok Társasága XXIV. Vándorgyűlése, Előadáskivonatok (2003)
 52. Porubszky T., Pellet S., Ballay L., Giczi F.
  Állapot és állandósági vizsgálatok kérdései.
  Az ELFT, a MEDING, az MBFT és az MRT Közös Tudományos Ülése, Előadáskivonatok, 2003.
 53. Porubszky T., Pellet S., Ballay L., Talián L.-né, Giczi F.
  A röntgen átváteli vizsgálatok első éve.
  Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportja XXVIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyama, Előadáskivonatok, 2003.
 54. Porubszky T., Pellet S., Ballay L., Talián L.-né, Giczi F.
  Diagnosztikai röntgenberendezések minőségbiztosításának jelene és jövője.
  Magyar Higiénikusok Társasága XXIV. Vándorgyűlése, Előadáskivonatok, 2003.
 55. Porubszky T., Pellet S., Talián L.-né, Ballay L., Giczi F.
  A röntgendiagnosztikai minőségbiztosítás jelenlegi helyzete.
  X. Orvosfizikai Konferencia, Előadáskivonatok, 2003.
 56. A. Kerekes, A. Capote-Cuellar, L. Ballay, S. Pellet, Gy. J. Köteles
  Laboratory methods applied for qualitative and quantitative analysis of seized nuclear materials and radioactive sources.
  Internat. Conference on Advances in Destructive and Non-Destructive Analysis for Environmental Monitoring and Nuclear Forensics, Karlsruhe, 21-23 October 2002, IAEA-CN-98, pp. 75-77
 57. Giczi F., Ballay L., Pellet S.
  Új sugárvédelmi kihívások a CT laboratóriumokban.
  Magyar Munkahigiénikusok Társasága XX. Kongresszusa, Előadáskivonatok, 2002.
 58. Giczi F., Pellet S., Ballay L., Motoc A.
  Image Quality and patient Dose Optimization in Mammography in Hungary.
  Magyar Radiológusok Társasága Kongresszusa, Előadáskivonatok, 2002.
 59. Giczi F., Pellet S., Ballay L., Motoc A.
  Patient Doses in CT Diagnostic Radiology.
  Magyar Radiológusok Társasága Kongresszusa, Előadáskivonatok, 2002.
 60. Pellet S., Giczi F., Motoc A, Ballay L.
  Radiohygiene Regulation of Medical Radiology with reference to the Patient Diagnostic Radiology.
  Magyar Radiológusok Társasága Kongresszusa, Előadáskivonatok, 2002.
 61. Porubszky T., Ballay L., Giczi F., Pellet S.
  First Experiences of Acceptance testing in Diagnostic Radiology.
  Magyar Radiológusok Társasága Kongresszusa, Előadáskivonatok, 2002.
 62. Porubszky T., Pellet S., Ballay L., Giczi F.
  A röntgendiagnosztikai minőségbiztosítás sugárvédelmi jelentősége és hazai helyzete.
  Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportja XXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyama, Előadáskivonatok, 2002.
 63. Ballay L., Pellet S., Giczi F.
  Közúti és vasúti szállítmányok radioaktivitásának ellenőrzése a határokon felállított sugárkapukkal.
  Magyar Higiénikusok Társasága Kongresszusa, Előadáskivonatok, 2001.
 64. Giczi F., Pellet S., Ballay L.
  Az orvosi sugárterhelések áttekintése az UNSCEAR 2000 alapján.
  Magyar Higiénikusok Társasága Kongresszusa, Előadáskivonatok, 2001.
 65. Pellet S., Giczi F., Ballay L., Motoc A., Heissler D., Temesi A.
  Patient Doses for Computed Tomography in Hungary.
  In: International Conference on the Radiological Protection of Patients: Contributed Papers. Malaga, Spanyolország, 2001.03.26-2001.03.30. Malaga: pp. 210-213.
 66. Giczi F., Pellet S., Ballay L., Motoc A.
  A Nemzeti Páciensdózis Felmérő Program eredmnyei - Computertomográfia.
  Magyar Radiológusok Társasága XX. Kongresszusa, Előadáskivonatok, 2000.
 67. Pellet S., Ballay L., Giczi F., Motoc A.
  Az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak kitett személyek sugárvédelmét szabályozó rendelet alkalmazása.
  Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportja XXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyama, Előadáskivonatok, 2000.
 68. Pellet S., Giczi F., Ballay L.
  A páciensek egészségének védelme az ionizáló sugárzás veszélyeivel szemben orvosi diagnosztikai eljárások és sugárkezelések során.
  Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportja, XXV. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Előadáskivonatok, 2000.
 69. Pellet S., Giczi F., Ballay L.
  Orvosi diagnosztikai és terápiás beavatkozásokból származó sugárterhelések szabályozási rendelete.
  Magyar Radiológusok Társasága XX. Kongresszusa, Előadáskivonatok, 2000.
 70. Pellet S., Giczi F., Ballay L., Heissler D.
  Computertomográfia - Minőségellenőrzés, Vizsgálati Technika, Páciensdózisok.
  Magyar Higiénikusok Társasága Kongresszusa, Előadáskivonatok, 2000.
 71. Pellet S., Giczi F., Ballay L., Motoc A, Heissler D.
  A páciens sugárterhelés becslése és elemzése a computer tomográfiás vizsgálatoknál.
  Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportja, XXV. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Előadáskivonatok, 2000.
 72. Pellet S., Ballay L., Motoc A., Szerbin P., Kerekes A., Thuróczy Gy., Bojtor I.
  Sugárvédelmi ellátás Magyarországon.
  XXIV. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Balatonkenese, ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport, Budapest, 1999
 73. Pellet S., Ballay L., Kerekes A., Motoc A., Guczi J.
  Sugáregészségügyi ellátás szervezete és tevékenysége.
  Magyar Higiénikusok Társasága 31. Vándorgyűlés, Balatonföldvár, 1999. szeptember 15-17.
 74. Pellet S., Giczi F., Ballay L., Motoc A., Pécsi Zs., Temesi A.
  Hungarian Patient Dose Survey for Photofluorography in Mass Chest Screening.
  Proceedings of 30th Annual National Conference on Radiation Control, Mesa, Arizona, USA 1998 (1998)
 75. Pellet S., Giczi F., Ballay L., Motoc A., Pécsi Zs., Temesi A.
  Hungarian Patient dose Survey for Photofluorography applied in Mass Chest Screening Program.
  „Reference Doses and Quality in Medical Imagintg” Training Workshop, Luxembourg, Oct. 23-25., 1997. (1997)
 76. Giczi F., Ballay L., Pellet S., Halmai O.
  A mellkasi röntgen szűrővizsgálatok céljára szolgáló ernyőfényképező berendezések minőségügye.
  Egészségtudomány, 40: 244-250, 1996
 77. Pellet S., Giczi F., Ballay L., Halmai O., Temesi A.
  Patient Dose Evaluation Program in Diagnostic Radiology and Mass Chest Screening, in Hungary.
  In: 26th Annual National Conference on Radiation Control. Amerikai Egyesült Államok, 1994.05.20-1994.05.25. pp. 151-158.
 78. Pellet S., Ballay L., Kerekes A., Bán M., Radóczy M., Kadeczkiné H. Sz., Déri Zs., Hansági Gy.
  137 Cs zárt sugárforrás nyitottá válásából származó radioaktív szennyeződés következményei, a szennyeződés mentesítése.
  '89. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Balatonkenese, ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport, 1989, Budapest

Revízió: 2017-02-03

Valid HTML 4.01 Transitional