[Előző] [Fel] [Következő]

BAKOS József

Publikációk:

 1. Gajsek P, Ravazzani P, Grellier J, Samaras 5, Bakos J.6, Thuróczy Gy.
  Review of Studies Concerning Electromagnetic Field (EMF) Exposure Assessment in Europe: Low Frequency Fields (50 Hz-100 kHz)
  Int. J. Environ. Res. Public Health 13, 875; doi:10.3390/ijerph13090875 (2016)
 2. P. P. Necz, N. Nagy, J. Bakos, G. Jánossy, Gy. Thuróczy
  Public Exposure to Radiofrequency Around Terrestrial Digital Video Broadcast Stations.
  Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine 21(1-2):33-38, 2015.
 3. J. Bakos, P. P. Necz, N. Nagy, Gy. Thuróczy
  Sunbed User’s Motivations, Habits and Knowledge on Health Risks – A Follow-Up Study.
  Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine 20(3–4):191-198, 2014.
 4. K. Barabás, J. Bakos, Zs. Zeitler, G. Bálint, E. Nagy, T. Lakatos, K. A. Kékesi, L. Gáspár, Z. Szekanecz
  Effects of laser treatment on the expression of cytosolic proteins in the synovium of patients with osteoarthritis.
  Lasers in surgery and medicine 46(8):644–649, 2014.
 5. P. P. Necz, J. Bakos
  Photobiological safety of the recently introduced energy efficient household lamps.
  International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 27(6):1036-1042, 2014.
 6. Bakos J.
  Optikai sugárzások.
  Sugáregészségtan. Szerk: Turai István, Köteles Gy. , Medicina könyvkiadó Zrt., Budapest, 363-383. oldal, 2014.
 7. Szerencsi Á., Kubinyi Gy., Váliczkó É., Juhász P., Rudas G., Mester Á., Jánossy G., Bakos J., Thuróczy Gy.
  DNA integrity of human leukocytes after magnetic resonance imaging,
  International Journal of Radiation Biology, DOI: 10.3109/09553002.2013.804962 (2013)
 8. Szerencsi Á., Kubinyi Gy., Váliczkó É., Juhász P., Rudas G., Mester Á., Jánossy G., Bakos J. and Thuróczy Gy.
  DNA integrity of human leukocytes after magnetic resonance imaging,
  International Journal of Radiation Biology, 89(10): 870–876.
 9. Barabás K., Zeitler Zs., Bakos J., Bálint G., Pethes Á., Nagy E., Lakatos T., Böröcz I., Kékesi A. K., Tanos E., Horváth J., Szekanecz Z.
  Lézerkezelés hatása a citoszolfehérjék kifejeződésére osteoarthritises synoviumban.
  Immunológiai Szemle 4:16-24, 2012.
 10. Bakos J.
  A lakossági és munkahelyi ultraibolya sugárzás túl-expozíció megelőzésének lehetőségei.
  Absztrakt. Magyar Onkológia 56:136-147, 2012.
 11. Bakos J.
  Az optikai sugárzások elleni védelem.
  Hírsugár 42. szám, 25-35 o. (2010. június).
 12. Bakos J., N. Nagy; P. Juhasz; Gy. Thuroczy
  Spot measurements of intermediate frequency electric fields in the vicinity of compact fluorescent lamps.
  Radiation Protection Dosimetry 142 (2–4): 354–357, 2010.
 13. Bakos J.
  MR készülékekre vonatkozó sugáregészségügyi ajánlások és szabályozások.
  IME X. évf., VI. képalkotó különszám, 5-7 o., 2011. október.
 14. Bakos J., Turai I.
  Nem-ionizáló sugárzás a munkahelyeken. Munkahigiénés gyakorlatok.
  Szerk: Ungváry György, OMFI, Budapest, 37-41. oldal, 2011.
 15. G. Bálint, K. Barabás, Zs. Zeitler, J. Bakos, K. A. Kékesi, Á. Pethes, E. Nagy, T. Lakatos, P. V. Bálint and Z. Szekanecz
  Ex Vivo Soft-Laser Treatment Inhibits the Synovial Expression of Vimentin and ?-Enolase, Potential Autoantigens in Rheumatoid Arthritis.
  Physical Therapy, 91:665-674, 2011.
 16. Jánossy G., Bakos J.
  Nem-ionizáló sugárzások foglalkozás-egészségügyi kérdései. Igen alacsony frekvenciás terek (0-300 Hz). Munkabiztonság, 2011/1. szám, 2-5 o.
 17. Juhász P., Bakos J., Nagy N., Jánossy G., Finta V., Thuróczy Gy.
  RF personal exposimetry on employees of elementary schools, kindergartens and day nurseries as a proxy for child exposures.
  Progress in Biophysics and Molecular Biology, 2011, 107 (3): p. 449-455.
 18. Jánossy G., Bakos J.
  Nem-ionizáló sugárzások foglalkozás-egészségügyi kérdései.
  Munkabiztonság, 2010/4. szám, 8-11 o.
 19. Kubinyi Gy., Zeitler Zs., Thuróczy Gy., Juhász P., Bakos J., Sinay H., László J.
  (2010). Effects of homogeneous and inhomogeneous static magnetic fields combined with gamma radiation on DNA and DNA repair,
  Bioelectromagnetics, Volume 31, Issue 6, pages 488–494. (2010)
 20. Bálint G., Barabás K., Zeitler Zs., Bakos J., Pethes Á., Nagy E., Böröcz I., Lakatos T., Kékesi A., Tanos E., Horváth J., Gáspár L.
  Lézerkezelés hatása a citoszolfehérjék expressziójára rheumatoid arthritises synoviumban.
  Immunológiai Szemle 1:21-27, 2009.
 21. Bakos J., Turai I.
  Európai Irányelvek a dolgozók nem-ionizáló sugárzások elleni védelmének minimum követelményeiről. Munkavédelem és Biztonságtechnika, 2009
 22. Gy. Thuróczy, F. Molnár, G. Jánossy, N. Nagy, Gy. Kubinyi, J. Bakos, J. Szabó
  Personal RF exposimetry in urban area.
  Annals of Telecommunications. 63:87-96, 2008.
 23. Thuróczy Gy., Jánossy G., Nagy N., Bakos J., Szabó J., Mezei G.
  Exposure to 50 Hz magnetic field in apartment buildings with built-in transformer stations in Hungary.
  Radiation Protection Dosimetry,Vol. 131, No. 4, pp. 469473 (published on-line doi:10.1093/rpd/ncn199), 2008.
 24. Bakos J., Mikó P.
  A nap ultraibolya sugárzásának D-vitamin termelő hatékonysága az év különböző hónapjaiban Magyarországon.
  Orvosi Hetilap, 148(7): 319-325, 2007.
 25. Bakos J., Thuróczy Gy., Pellet S.
  Európai Irányelvek a dolgozók nem-ionizáló sugárzások elleni védelméről.
  Foglalkozás-egészségügy, 11(1): 19-23, 2007.
 26. Turai I., Bakos J., Ballay L., Balogh L., Bertók L., Bognár G., Dám A. M., Deák A., Fehér I., Fülöp N., Gachályi A., Gazsó L., Gáspárdy G., Gidáli J., Gundy S., Hidvégi E., Hollandné Békési É., Horváth Gy., Igali S.-né, Jánoki Gy., Juhász L., Kerekes A., Kertész L., Köteles Gy., Lumniczky K., Molnár L., Sáfrány G., Somosy Z., Szabó L., Szarkáné Németh Á., Sztanyik B. L., Thuróczy Gy.
  Az Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet 50 éve
  OTH Nyomda, Budapest 2007, 187 old.
 27. Bakos J., J. Szabó, Gy. Thuróczy
  Sunbed users' motivations, knowledge and habits in Budapest, Hungary.
  CEJOEM, 12(3):137-144, 2006.
 28. Bakos J., Thuróczy Gy.
  Lézersugárzások fizikai tulajdonságai, egészségkárosító hatásai és sugárvédelme.
  Családorvosi Fórum, 2006/2, 57-59, 2006.
 29. Forgács Zs., Somosy Z., Kubinyi Gy., Bakos J., Hudák A., Surján A., Thuróczy Gy.
  Effect of whole-body 1800 MHz GSM-like microwave exposure on testicular steroidogenesis and histology in mice.
  Reproductive Toxicology, 22, 111-117. (2006)
 30. Bakos J., J. Szabó, Gy. Thuróczy
  Sunbed users motivation, knowledge and habits in Budapest, Hungary.
  Bioelectromagnetics 2005: A joint meeting of The Bioelectromagnetics Society and The European BioElectromagnetics Association. June 19-24, 2005, Dublin, Ireland.
 31. Forgács Zs., Kubinyi Gy., Sinay G-né, Bakos J., Hudák A., Surján A., Révész Cs., Thuróczy Gy.
  1800 MHz-es GSM-szerű sugárzás hatása hím egerek gonád működésére és hematológiai paramétereire.
  Magyar Onkológia 49.évfolyam, 2.szám, 149-452. (2005)
 32. Thuróczy Gy., Szabó J., Bakos J.
  Hálózati frekvenciájú elektromágneses terek környezetünkben.
  Széchenyi Füzetek: 5. számú útmutató az egészség megőrzéséhez. Possum Lap- és Könyvkiadó, Nyomdaipari Kft. Budapest, 2004.
 33. Zs. Forgács, Z. Somosy, Gy. Kubinyi, H. Sinay, J. Bakos, Gy. Thuróczy, A. Surján, A. Hudák, F. Olajos, P. Lázár
  Effects of Whole-Body 50-Hz Magnetic Field Exposure on Mouse Leydig Cells.
  TheScientificWorldJOURNAL 4(S2), 83-90, 2004.
 34. Bakos J., Gy. Kubinyi, H. Sinay, Gy. Thuróczy
  GSM modulated radiofrequency radiation does not affect 6-sulphatoxymelatonin excretion of rats.
  Bioelectromagnetics, 24:531-534, 2003.
 35. Bakos J., N. Nagy, Gy. Thuróczy, L.D. Szabó
  One week of exposure to 50 Hz, vertical magnetic field does not reduce urinary 6-sulphatoxymelatonin excretion of male Wistar rats.
  Bioelectromagnetics, 23:245-248, 2002.
 36. Thuróczy Gy., Bakos J.
  Az elektromágneses terek és környezetünk. Környezetvédelmi Füzetek.
  BME-OMIKK, Budapest, 2002. 68 p.
 37. Szabo L. D., J. Bakos
  Dielectric properties of human crystalline lens: cataractogenic effects of RFR.
  In: B.J. Klauenberg and D. Miklavcic(eds): Radiofrequency radiation dosimetry and its relationship to the biological effects of electromagnetic fields, NATO Science Series 3. High Technology Vol.82, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Nederlands, pp: 103-107, 2000.
 38. Bakos J., Nagy N., Thuróczy Gy., Szabó L. D.
  Urinary 6-sulphatoxymelatonin excretion of rats is not changed by 24 hours of exposure to a horizontal 50 Hz, 100 µT magnetic field.
  Electro- and Magnetbiology 18., pp. 23-31 1999.
 39. Thuróczy Gy., Kubinyi Gy., Sinay H., Bakos J., Sipos K., Lénárt Á., Bodó M., Szabó L. D.
  Human electrophysiological studies on influence of RF exposure emitted by GSM cellular phones.
  In: Electricity and magnetism in biology and medicine (ed. Bersani F.) New York: Plenum Publ. Corp., 1999. pp. 721-724.
 40. Bakos J., N. Nagy, Gy. Thuróczy, L. D. Szabó
  Urinary 6-sulphatoxymelatonin Excretion Is Increased in Rats after 24 Hours Exposure to Vertical 50 Hz, 100 µT Magnetic Field.
  Bioelectromagnetics, 18:190-192, 1997.
 41. Szabó D. L., Bakos J.
  A nem-ionizáló sugárzások és egészségünk.
  Budapesti Közegészségügy XXIX. évf., 2. szám, 165-169, 1997.
 42. Thuróczy Gy., Kubinyi Gy., Sinay H., Bakos J., Sipos K., Lénárt Á., Bodó M., Szabó L. D.
  Human studies on potencial influence of RF exposure emitted by GSM cellular phones on cerebral circulation and electroencephalogram (EEG).
  in: D. Simunic (ed): Delineation of differences in the mode of energy coupling and mechanisms of interaction at ELF and RF dosimetry, COST 244 Transactions, Brussels DG XII, pp:38-43, 1997.
 43. Kubinyi Gy., Thuróczy Gy., Bakos J., Sinay H., Szabó L. D.
  Effect of Continuous wave and Amplitude Modulated 2.45 GHz Microwave Radiation on the Liver and Brain Aminoacyl-tRNA Synthetases of in utero Exposed mice.
  Bioelectromagnetics, Vol.17., pp: 497-503, 1996.
 44. Szabó L. D., Bakos J., Jánossy G., Kubinyi Gy., Nagy N., Némethné H. T. S., Szabó J., Thuróczy Gy.
  Occupational and environmental NIR protection and biolelectromagnetic studies in Hungary (1980-1995).
  in "Human Health and Non-ionizing Radiation", Eds: P. Gajsek, D. Miklavcic, SIQ, Ljubljana, pp:54-60, 1996.
 45. Bakos J., Nagy N., Thuróczy Gy., Szabó L. D.
  Sinusoidal 50 Hz, 500 mT Magnetic field has no acute effect on Urinary 6-sulphatoxymelatonin in wistar rats Bioelectromagnetics, 16: 377-380, 1995
 46. Thuróczy Gy., Bakos J., Szabó L. D.
  Practical Considerations in Bioelectromagnetic Dosimetry: SAR Measurements of RF and Microwave Exposure in Animal Models related to Mobile Phones.
  in: D. Simunic (ed): Methods for Exposure Assesment related to Standards Design and Quality Control of Laboratory Experiments, COST 244 Transactions, Brussels DG XIII, pp. 104-110, 1995
 47. Szabo L. D., J. Bakos, I. Horkay, Z. Toth, G. Bazsa, M. T. Beck, T. Szalay, Z. Nagy, J. Patko, S. Ferenczi, M. Rácz
  Ultraviolet Radiation and Skin Disorders in Hungary.
  Proc. of Ultraviolet Radiation Hazards, SPIE Proceedings Series Volume 2134B, pp: 64-74, Los Angeles, 1994.
 48. Thuróczy G., Kubinyi Gy., Bodó M., Bakos J., Szabó L. D.
  Simultaneous Response of Brain Electrical Activity (EEG) and Cerebral Circulation (REG) to Microwave Exposure in Rats.
  Reviews on Environmental Health, Vol.10., No.2., pp: 135-148, 1994.
 49. Thuróczy Gy., Elekes E., Kubinyi Gy., Bakos J., Szabó D. L.
  Biological Effects of Modulated and CW Microwave Exposure: In-vivo Experiments in the Immunology, Embryology and Neurophysiology.
  in D. Simunic (ed): Mobile Communications and Extremely Low Frequency Fields, Transactions of COST 244, Brussels DG XIII, pp.64-74., 1993.
 50. Thuróczy Gy., L. D. Szabó, G. Kubinyi, Bakos J., M. Bodó
  Correlation between Cerebral Circulation and Electrical Activity (EEG) in the Reagulatory Physiological Mechanisms of CNS after Microwave Exposure of Rats.
  in M. Blank (ed): Electricity and Magnetism in Biology and Medicine, San Francisco Press, pp 743-747, 1993.
 51. Thuróczy Gy., Bodó M., Bakos J., Szabó L. D.
  The effects of microwave and RF radiation on the nervous system (in Hungarian).
  Egészségtudomány, Vol.36., pp.239-248, 1992.
 52. Bakos J., Szabó D. L.
  A "Lézerberendezések sugárbiztonsági előirásai" cimű magyar szabvány kidolgozása.
  Elektrotechnika, Vol. 84. No.5., pp: 195-196, 1991.
 53. Bakos J.
  RIA kiértékelési tapasztalatok az OSSKI-ban a NAÜ adatfeldolgozó programjával.
  Izotóptechnika, diagnosztika, Vol 34. No.1., pp: 22-23, 1991.
 54. Barabas K., J. Bakos, L. D. Szabo, H. Sinay, G. Gaspardy, M. Bely, Z. Balogh, G. Balint
  "In vitro" effect of neodimium phosphate glass laser irradiationon the rheumatoid synovial membrane.
  Lasers in surgery and medicine, 8(2): 176., 1988.
 55. Bakos J., Szabó D. L., Barabás K., Sinay G-né.
  A Nd:foszfátüveg lézer biológiai hatása emberi térdizület synoviális membránjára in vitro.
  Kisérletes Orvostudomány 39: 356-360., 1987.
 56. Barabas K., J. Bakos, L. D. Szabo, H. Sinay, G. Gaspardy, M. Bely, Z. Balogh, G. Balint
  "In vitro" effect of neodimium phosphate glass laser irradiationon the rheumatoid synovial membrane.
  Hungarian Rheumatology Supplementum 58-62., 1987.
 57. Szabo L. D., Gy. Thuroczy, M. Bodo, J. Bakos, Gy. Kubinyi
  Compensation of microwave effects on CNS.
  Neuroscience, Vol. 22. Suppl., 1987.
 58. Thuróczy Gy., Bakos J., Szkladányi A., Bodó M., Szabó D. L.
  Mikrohullámú dozimetria fiziológiás mérésekben.
  Izotóptechnika, 30(3-4), p.141., 1987.

Publikált absztraktok:

 1. A. Líšková, S. Jantová, T. Milasová, J. Bakos, M. Mikula, H. Kandarova
  Standardization of the experimental conditions leads to reliable and relevant predictions of the photo-toxic effects in vitro .
  EUSAAT 2015, Linz, Austria, 20-23 September 2015.
 2. Zs. Németh, Gy. i Kubinyi, A. Brech, E. Szaladják, J. Bakos and Gy. Thuróczy
  Comet assay as a procedure for detecting possible genotoxicity induced by non-ionizing radiation.
  11th International Comet Assay Workshop, Antwerpen, Belgium, 1-4 September 2015.
 3. Gy. Kubinyi, J. Bakos, Gy. Thuróczy
  Effect of Intermediate Frequency (IF) Magnetic Field on DNA Repair after Damage Caused by Ionising Radiation.
  8th International Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields (IWBEEMF), Varna, Bulgaria, 21-26 September, 2014.
 4. Barabas K., Zeitler Zs., Balint G., Szekanecz Z., Bakos J.
  Expression of cytosol proteins in knee joint synovium at osteoarthritis after laser treatment.
  CORA Congress, Budapest, 2013.04.4-6.
 5. Kubinyi Gy., Szerencsi Á., Bakos J., Thuróczy Gy.
  Genotoxic effect of exposure to intermediate frequency magnetic field.
  BIOEM 2013, Thessaloniki, Greece, 10-14 June 2013.
 6. Necz P. P., Nagy N., Bakos J., Jánossy G., Thuróczy Gy.
  Public RF exposure around radio and television broadcast stations.
  BIOEM 2013, Thessaloniki, Greece, 10-14 June 2013.
 7. Szerencsi Á., Kubinyi Gy., Váliczkó É., Juhász P., Jánossy G., Bakos J., Hernádi I., Thuróczy Gy.
  DNA Integrity of Human Leukocytes after 3T Magnetic Resonance Imaging. . BIOEM 2013, Thessaloniki, Greece, 10-14 June 2013.
 8. Bakos J.
  Sunbed user’s motivation, knowledge and habits.
  2nd International Conference on UV and Skin Cancer Prevention. Berlin, Germany, 10-13 September 2013.
 9. Bakos J.
  A lakossági és munkahelyi ultraibolya sugárzás túl-expozíció megelőzésének lehetőségei.
  XIX. Primer Prevenciós Fórum, Budapest, 2012. május 23.
 10. Thuróczy Gy., Bakos J., Kubinyi Gy., Gajsek P., Samaras T., Wiart J., Ravazzani P.
  EFHRAN project: exposure assessment to radiofrequency EMF in Europe.
  7th ICNIRP International NIR Workshop, 9-11 May 2012, Edinburgh, United Kingdom.
 11. Zs. Vecsei, P. Juhász, J. Bakos
  (2012) No effect of LTE and UMTS mobile phone exposure on human resting EEG and cognitive performance assessed by the Stroop color test.
  IBRO International Workshop 2012. Szeged, Hungary, January 19-21.
 12. Bakos J., Nagy N., Juhász P., Thuróczy Gy.
  Intermediate Frequency Electric Fields in the Vicinity of Compact Fluorescent Lamps.
  10th International Congress of the European Bioelectromagnetics Association (EBEA), Rome, February 21-24, 2011.
 13. Bakos J.
  MR készülékekre vonatkozó sugáregészségügyi ajánlások.
  VI. képalkotó diagnosztikai továbbképzés és konferencia. Budapest, 2011.03.29.
 14. Juhász P., Bakos J., Jánossy G., Nagy N., Finta V., Thuróczy Gy.
  RF Exposimetry: Epidemiological Categorization by Distance from Base Station.
  10th International Congress of the European Bioelectromagnetics Association (EBEA), Rome, February 21-24, 2011.
 15. Juhász P., Bakos J., Thuróczy Gy.
  RF Personal Exposimetry On Employees Of Elementary Schools, Kindergartens And Day Nurseries As A Proxy For Child Exposures.
  International Conference on Non-Ionizing Radiation and Children's Health, Ljubljana, Slovenia, 18 - 20 May 2011.
 16. Zs. Vecsei, Á.Csathó, J. Bakos, Gy. Thuróczy, I. Hernádi
  (2011) No effects of 30 min UMTS mobile phone exposure on thermal pain threshold in young healthy human volunteers.
  EBEA International Conference 2011. Rome, Italy, February 21-24.
 17. Juhász P., Bakos J., Jánossy G., Nagy N., Thuróczy Gy.
  Hungarian RF Personal Exposimetry Survey on Employees of Elementary Schools, Kindergartens and Day Nurseries.
  Abstract No.P-A-93, BEMS 32nd Annual Meeting, Seoul, Korea, 2010 June 14-18.
 18. G. Bálint, K. Barabás, Zs. Zeitler, J. Bakos, Á. Pethes, E. Nagy, E. Tanos, Z. Szekanecz
  The effect of ex vivo low level laser irradiation of rheumatoid synovium on expression of synovial membrane cytosolic proteins.
  EULAR Congress 2009, Copenhagen, Denmark, 10-13 June 2009
 19. Kubinyi Gy., Zeitler Zs., Juhász P., Bakos J., Thuróczy Gy., László J.
  Effect of Static and Gradient Magnetic Fields on DNA Repair.
  BioEM 2009, Davos, Switzerland, 2009. június 14-19.
 20. Thuróczy Gy., Jánossy G., Nagy N., Bakos J., Mezei G.
  Exposure to 50 Hz Magnetic Field in Apartment Buildings with Built-in Transformer Stations in Hungary (TransExpo Project).
  BioEM 2009, Davos, Switzerland, 2009. június 14-19.
 21. Bakos J.
  A természetes és mesterséges ultraibolya sugárzás expozíció egészségi kockázatai.
  Magyar Higiénikusok Társasága XXXVIII. Vándorgyűlése, 2008. szeptember 30 - október 2., Balatonvilágos. 26. oldal.
 22. Barabás K., Zeitler Zs. Bakos J., Pethes Á., Nagy E., Lakatos T., Kékesi A. K., Tanos E., Gáspár L., Horváth J., Böröcz I., Bálint G.
  Dióda laser in vitro hatása a rheumatoid arthritises synovium citoszol fehérjéire.
  A Magyar Reumatológusok Egyesülete Jubileumi Vándorgyűlése, 2008. szeptember 18-21. Budapest. Magyar Reumatológia, 49: 180, 2008.
 23. Fábián T., Molnár B. F., Bakos J., Thuróczy Gy.
  P-2 EMF-NEAR project: Human exposure system and RF dosimetry for studies on potential hearing effects caused by UMTS cellular phones.
  EBEA "8th International congress of the European BioElectromagnetics Association". Bordeaux, 2007. április 11-13.
 24. Kubinyi Gy., Fábián T., Bakos J., Thuróczy Gy.
  P-102 study of DNA damaging effect of 1800 MHZ electromagnetic radiation on human lymphocytes.
  EBEA "8th International congress of the European BioElectromagnetics Association". Bordeaux, 2007. április 11-13.
 25. Thuróczy Gy., Molnár M., Szabó J., Jánossy G., Nagy N., Kubinyi Gy., Bakos J.
  Public exposure of RF from installed sources: site measurements and personal dosimetry.
  The first European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP 2006), November 6-10, 2006, Nice, France.
 26. Bakos J., J. Szabó, Gy. Thuróczy
  Sunbed user's motivation, knowledge and habits in Budapest, Hungary.
  "New challenges of Environmental Health" Meeting of the Central and Eastern European Chapter of ISEE June 9-11, 2005, Budapest, Hungary
 27. Bakos J., Gy. Kubinyi, Zs. Salamon, Gy. Thuróczy
  Effect of exposure to 50 Hz magnetic field on isoproterenol induced pineal melatonin synthesis in perfusion system at 100 and 500 µT flux densities in vitro.
  3th International Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields, Október 4-8, 2004, Kos, Görögország.
 28. Bakos J., J. Szabó, Gy. Thuróczy
  Sunbed user's motivation, knowledge and habits in Budapest, Hungary.
  33rd Annual Meeting of the European Society for Radiation Biology, August 25-28, 2004, Budapest, Hungary
 29. Gy. Kubinyi, Zs. Salamon, J. Bakos, Gy. Thuróczy, H. Sinay
  Evaluation of DNA Damage by Alkaline COMET Assay after in vitro Exposure to ELF Magnetic Field and Ionising Radiation.
  33rd Annual Meeting of the European Society for Radiation Biology, August 25-28, 2004, Budapest, Hungary
 30. Gy. Kubinyi, Z. Salamon, J. Bakos, G. Thuróczy, H. Sinay
  EVALUATION OF DNA DAMAGE BY ALKALINE COMET ASSAY AFTER IN VITRO EXPOSURE TO ELF MAGNETIC FIELD.
  3th International Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields, Október 4-8, 2004, Kos, Görögország.
 31. Molnár F. B., Gy. Kubinyi, E. Rahne, Bakos J., Gy. Thuróczy
  Exposure system, RF dosimetry and thermal imaging for human studies on potential hearing effects of cellular phone within the GUARD EU-FP5 project.
  33rd Annual Meeting of the European Society for Radiation Biology, August 25-28, 2004, Budapest, Hungary
 32. Németh Zs., Kubinyi Gy., Bakos J., Sinay H., Thuróczy Gy.
  ELF mágneses terek genotoxikus hatásának vizsgálata Comet assay módszerrel.
  Magyar Tudomány Ünnepe 2004, 2004. november15.
 33. Thuróczy Gy., Molnár B. F., Rahne E., Bakos J.
  Exposure system, RF dosimetry and thermal imaging for human studies on potential hearing effects of cellular phone (GUARD).
  In Proc. of the 5th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery EUFOS, Rhodes, Hellas, September 11-16. (2004)
 34. Bakos J., Gy. Kubinyi, H. Sinay, Gy. Thuróczy
  Exposure to 50 Hz magnetic field does not affect isoproterenol induced pineal melatonin synthesis in perifusion system at 100 and 500 µT flux densities in vitro.
  Sixth EBEA Congress, Budapest, Hungary, November 13-15, 2003.
 35. Forgács Zs., Gy. Kubinyi, H. Sinay, J. Bakos, C. Révész, A. Hudák, A. Surján, Gy. Thuróczy
  1800 MHz GSM-like microwave exposure elevates the serum testosterone level and red blood cell count of male mice.
  Sixth EBEA Congress, Budapest, Hungary, November 13-15, 2003.
 36. Bakos J., Gy. Thuróczy
  Elektromagnetic dosimetry and thermal modelling of mobile phones / Mobiltelefonok elektromágneses dozimetriája és termikus modellezése.
  12-th International Conference on Thermal Engineering and Thermogrammetry, Budapest, Hungary, June 13-15, 2001.
 37. Forgács Zs., Gy. Kubinyi, H. Sinay, J. Bakos, Gy. Thuróczy, C. Révész, A. Surján, P. Lázár, Z. Marcsek
  Effects of in vivo 50 Hz magnetic field exposure on steroidogenesis of mouse leydig cells.
  Fifth EBEA Congress, Helsinki, Finland, September 6-8, 2001.
 38. Kubinyi Gy., J. Bakos, H. Sinay, Gy. Thuróczy
  Biological effects of exposure to RF at 900 and 1800 MHz frequency GSM-like modulated waveforms.
  Fifth EBEA Congress, Helsinki, Finland, September 6-8, 2001.
 39. Bakos J., Gy. Kubinyi, Gy. Thuróczy
  Effect of 900 and 1800 MHz radiofrequency radiation on 6-sulfatoxymelatonin excretion of rats.
  Twenty-Second Annual Meeting of Bioelectromagnetic Society, Munich, Germany, June 11-16, 2000.
 40. Bakos J., Gy. Kubinyi, Gy. Jánoki, L. Balogh, Gy. Thuróczy
  In vivo Research Facilities in Hungary Relevant to Mobile Communication and Health.
  Forum on Future European Research on Mobile Communications and Health, Bordeaux, France, 19-20 April, 1999.
 41. Bakos J., Gy. Thuróczy
  UV exposure measurements in Hungary.
  Ultraviolet Exposure, Measurement and Protection, Oxford, UK. October 19-21, 1999.
 42. Bakos J., N. Nagy, Gy. Thuróczy, L. D. Szabó
  Effect of one week of exposure to vertical, 50 Hz magnetic field on urinary 6-sulphatoxymelatonin excretion of rats.
  Twentieth Annual Meeting of Bioelectromagnetic Society, St. Pete Beach, Florida, June 7-11, 1998.
 43. Bakos J., N. Nagy, Gy. Thuróczy, L. D. Szabó
  Effect of 50 Hz magnetic field exposure on 6-sulphatoxy-melatonin excretion of rats.
  ESRB '98, Capri, Italy, October 3-7, 1998.
 44. Bakos J., Noémi Nagy, György Thuróczy, László D. Szabó
  Effect of 50 Hz magnetic field on 6-sulphatoxymelatonin excretion of rats,
  IRPA Regional Symposium on Radiation Protection in Neighbouring Countries of Central Europe, Prague, 8-12 September, 1997.
 45. Bakos J., N. Nagy, Gy. Thuróczy, L. D. Szabó
  Exposure to vertical, 50 Hz magnetic field increases the nocturnal 6-sulphatoxymelatonin excretion of rats.
  Fourth EBEA Congress, Zagreb, Croatia, November 21-22, 1998.
 46. Kubinyi Gy., Gy. Thuróczy, J. Bakos, H. Sinay, L. D. Szabó
  Effects of RF exposure of mobile radiotelephones on the aminoacyl-tRNA synthetases.
  ESRB '98, Capri, Italy, October 3-7, 1998.
 47. Kubinyi Gy., Gy. Thuróczy, J. Bakos, H. Sinay, L. D. Szabó
  Effects of GSM type modulated RF exposure on the aminoacyl-tRNA synthetases.
  Fourth EBEA Congress, Zagreb, Croatia, November 21-22, 1998.
 48. Bakos J., L. D. Szabó
  Practice of non-ionizing radiation protection in Hungary.
  IRPA Regional Symposium on Radiation Protection in Neighbouring Countries of Central Europe, Prague, 8-12 September, 1997.
 49. Bakos J., L. D. Szabó
  Practice of non-ionizing radiation protection in Hungary.
  Proc. of The IRPA Regional Symposium on Radiation Protection, pp:628-631, Prague, 1997.
 50. Bakos J., N. Nagy, Gy. Thuróczy, L. D. Szabó
  Effect of two weeks of exposure to vertical, 50 Hz magnetic field on urinary 6-sulphatoxymelatonin excretion of rats.
  Second World Congress for Electricity and Magnetism in Biology and Medicine, Bologna, Italy, June 8-13, 1997.
 51. Szabó L. D., J. Bakos
  Regulations of non-ionizing radiation protection and the international organizations.
  IRPA Regional Symposium on Radiation Protection in Neighbouring Countries of Central Europe, Prague, 8-12 September, 1997.
 52. Thuróczy Gy., Gy. Kubinyi, H. Sinay, J. Bakos, K. Sipos, Á. Lénárt, L. D. Szabó
  Human studies on influence of RF exposure emitted by GSM cellular phones on cerebral circulation and electroencephalogram(EEG).
  Second World Congress for Electricity and Magnetism in Biology and Medicine, Bologna, Italy, June 8-13, 1997.
 53. Bakos J., N. Nagy, Gy. Thuróczy, L.D. Szabó
  Az 50 Hz-es mágneses tér megengedett értékeinek hatása patkányok 6-sulfatoxymelatonin termelésére.
  XXI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Balatonkenese, 1996.
 54. Bakos J., N. Nagy, Gy. Thuróczy, L.D. Szabó
  Horizontal 50 Hz, 100 µT Magnetic Field Does Not Affect Nocturnal 6-sulphatoxymelatonin Secretion of Rats.
  Eighteenth Annual Meeting of Bioelectromagnetic Society, Victoria, Canada, 1996.
 55. Bakos J., N. Nagy, Gy. Thuróczy, L.D. Szabó
  Sinusoidal 50 Hz, 100 µT Magnetic Field Has No Acute Effect on Nocturnal Urinary 6-sulphatoxymelatonin Production of Wistar Rats.
  Third International Congress of the EBEA, Nancy, France, 1996.
 56. Szabó L. D., Bakos J., Kubinyi Gy., Nagy N., Thuróczy Gy.
  Biochemical and electrophysiological effects of 50 Hz magnetic field in vivo.
  XXVth General Assembly of the international union of radio science, Lille, p: 560, 1996.
 57. Szabó D. L., Bakos J., Nagy N.
  Occupational and environmental health hazards from natural and artificial ultraviolet radiation.
  XIII. National Congress of the Hungarian Society for Occupational Health, Budapest, 1995.
 58. Thuróczy Gy., Gy. Kubinyi, E. Elekes, N. Nagy, J. Bakos, L. D. Szabó
  In-vivo studies on biological effects of ELF amplitude modulated microwave exposure.
  COST 8th MCM and Workshop on: Biomedical effects relevant to amplitude modulated RF fields, Kuopio, Finland, 1995.
 59. Bakos J., N. Nagy, Gy. Thuroczy, L. D. Szabo
  Effect of modulated (50 Hz, sinusoidal) microwave irradiation on the nocturnal blood melatonin level of male rabbit. A pilot study.
  Transactions of the 2 EBEA Congress, pp: 21, Bled, Slovenia, December 9-11, 1993.
 60. Bakos J., Szabó D. L.
  Biological effects of SW-IR lasers in vitro.
  8-th International Conference on Thermal Engineering and Thermogrammetry, Budapest, June 2-4, 1993.
 61. Bakos J., Szabó D. L.
  Lézerberendezések sugárvédelmi jellemzése.
  XVII. Sugárvédelmi továbbképző tanfolyam, Balatonkenese, 1992. május 6-8.
 62. Bakos J., Szabó D. L.
  Lézergyártmányok sugárvédelmi értékelése.
  "Nem-ionizáló sugárzások alkalmazása, biológiai hatásai és sugárvédelme" II. konferencia Budapest, 1992. XI. 15-16.
 63. Thuroczy Gy., Szabo L. D., Kubinyi Gy., Bakos J.
  Increase of Cerebral Circulation and Electrical Activity After Microwave Exposure of Rats.
  Abstract of First congress of EBEA, Brussels, Belgium, 1992.
 64. Bakos J., M. Grandolfo
  Biológiai minták fotoakusztikus leképezése.
  Magyar Biofizikai Társaság XVI. Vándorgyűlés, Budapest, 1991. július 2-4.
 65. Bakos J., Szabó D. L.
  A "Lézergyártmányok sugárzásbiztonsági előirásai" cimű magyar szabvány kidolgozása.
  "Nem-ionizáló sugárzások alkalmazása, biológiai hatásai és sugárvédelme" konferencia Budapest, 1990. V. 18-19.
 66. Thuroczy Gy., Bodo M., J. Bakos, L. D. Szabo
  Effects of the Microwave Irradiation on the EEG and the CBF.
  XXII General Assembly of the URSI, Prague, p. 49., 1990.
 67. Bakos J., Szabó D. L.
  A magyar lézerbiztonságtechnikai szabvány előkészitése.
  Munkaegészségügyi, közegészségügyi és sugáregészségügyi kutatások konferenciája, Budapest, 1989. IX. 29.
 68. Bakos J., Szabó D. L.
  Laser safety standard in Hungary.
  Kongress für Lasermedizin, Budapest, 1989. X. 13-15.
 69. Barabás K., Szabó D. L., Bakos J., Bálint G.
  Laser therapy of rheumatoid arthritis: the effect of Neodimium laser irradiation on rheumatoid arthritis.
  Kongress für Lasermedizin, Budapest, 1989. X. 13-15.
 70. Thuroczy G., Bodo M., J. Bakos , L.D. Szabo
  Effects of the Microwave Irradiation on the EEG and the Cerebral Blood Flow,
  Proc. of the Int. Union of Physiological Sci.Int Congr. of Physiological Sciences, Helsinki, p.315., 1989.
 71. Barabás K., Bálint G., Gáspárdy G., Merétey K., Piroska E., Molnár É., Bakos J., Szabó D. L.
  Kettős vak módszerrel végzett Nd:YAG lézerkezelés hatásosságának vizsgálata rheumatoid arthritisben.
  II. Magyar Orvostudományi Találkozó, Budapest, 1988. VIII. 15-20.
 72. Szabo L. D., Thuroczy Gy., Bakos J., Kubinyi Gy., Bodo M., Kenderessy M., Almassy G., Szasz E., Czigany S.
  An Irradiation and Measuring System to Quantify the Biological Effects of Microwaves.
  IMEKO XI. 6, 1-13. 1988.
 73. Bakos J., Szabó D. L., Barabás K.
  Izületi betegségben szenvedők térdizületi membránjának in vitro biokémiai vizsgálata.
  Munkaegészségügyi, közegészségügyi és sugáregészségügyi kutatások konferenciája, Budapest, 1987. X. 9-10.
 74. Bakos J., Szabó D. L., Barabás K.
  Nd:foszfátüveg lézer besugárzás hatása humán túlélő synovialis membrán fehérjeszintézisére in vitro.
  Magyar Biofizikai Társaság XIV. Vándorgyülés Pécs, 1987 július 2-4.

Revízió: 2017-02-03

Valid HTML 4.01 Transitional