[Előző] [Fel] [Következő]

"SZÉCHENYI" NEMZETI KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI PROGRAMOK, 1-008-2001. PROJEKT, 2001-2004

A projekt eredményei

Összefoglalás

A konzorcium célkitűzése volt az embert érő környezeti levegőszennyeződések és az ionizáló és nem-ionizáló sugárzások kombinált hatásának vizsgálata. Kiemelten foglalkoztunk az azbeszt helyettesítésére szolgáló anyagok eddig nem ismert biológiai hatásaival, toxikus fémek és policiklusos szénhidrogének (PAH), valamint ezek kombinációinak genotoxikus hatásával és a kijavító/védekező rendszerek hatékonyságával. Sejtszintű kutatásaink során kimértük a dózis-hatás összefüggéseket, kimutattuk a kis dózisokhoz való hozzászokás lehetőségét, a biológiai hatást esetleg erősítő bystander jelenséget ill. az utódok genetikai instabilitását. Macro-array módszert dolgoztunk ki az egyéni sugárézékenységet meghatározó gének azonosítására. Citogenetikai módszerekkel felmértük a munkahelyi és a környezeti expozíciók okozta sugárterheléseket. Kimutattuk, hogy egyes azbesztpótló anyagoknak is lehet enyhe tüdőkárosító hatása, és befolyásolhatják a tüdő természetes védekező rendszerét. A bioszolubilis üvegszálak biológiai szempontból a kevésbé károsak, azonban a kioldódó komponensek általános és lokális hatásairól, még keveset tudunk. Epidemiológiai felméréssel igazoltuk, hogy a közlekedés eredetű szennyezéseknek meghatározó szerepe van a gyerekek krónikus légzőszervi tüneteinek gyakoriságában. A projekt során felmértük a természetes forrásból származó radon valamint az elektromágneses terek okozta terheléseket, amelyekről tájékoztató füzeteket jelentettünk meg. Numerikusan modelleztük a kiülepedett radon leányelemek kibocsátotta alfa részecskék és az érzékeny hámsejtek vagy azok környezete kölcsönhatásainak gyakoriságát. In vitro kísérleti adatokat beépítettük sejt transzformációs és tüdőrák kockázati modellekbe. A sztochasztikus tüdőmodellel légzőrendszeri kiülepedés-eloszlásokat határoztunk meg a hazai hagyományos és bioszolubilis üveggyapotokra, valamint az aeroszol depozíciós modellt tovább fejlesztve a biológiai hatások és a depozíció sűrűsége közötti kapcsolatot kimutattuk. A projekt keretében kifejlesztettünk légköri aeroszol mérő műszert és egy a laboratóriumi kutatáshoz nélkülözhetetlen alfa besugárzó eszközt.

A projekt eredményeinek hasznosítása

Számos olyan új eredmény született, amely a népegészségügyi állapot javítását szolgálja, továbbá amelyek a népegészségügyi állapot felmérését és ellenőrzését kiegészítő módszerek fejlesztésében lesznek fontosak. Az eredmények hasznosítása részben a tudományos közvélemény számára közleményekben történik, az egészségügyi ismeretterjesztés számára emelt szintű ismeretterjesztő kiadványok közzétételében valósult meg, másrészt a népegészségügyi állapot –expozíciók– felméréséhez és a kockázatbecsléshez járulnak hozzá. Az in vivo és in vitro módszerek együttesen számos új adatot szolgáltattak a pathomechanizmus megismeréséhez, s egy adott anyag vagy kombináció esetében az anyagok hatásainak következményeihez. Az experimentális vizsgálatok felhívják a figyelmet arra, hogy milyen paramétereket vizsgáljuk a különböző emberi expozíciókban. Az alfa-sugárzás károsító hatásának vizsgálata különös jelentőségű, mivel a lakosság egészét érő sugárterhelésnek több mint a fele a radon-bomlástermékek belégzése révén kapott alfa-sugárterhelésből adódik. Remélhető, hogy a sejtszintű vizsgálatok támpontot adnak a károsító alapfolyamatok mechanizmusának feltárására, ezért is hoztuk létre a megfelelő alfa-besugárzó berendezést. Az új berendezéssel a besugárzási kísérletek széles skálája végezhető el. A projekt további fontos gyakorlat eredménye egy légköri aeroszol mérő berendezés tervezése, kifejlesztése és létrehozása. A műszer minden olyan területen sikerrel alkalmazható, ahol aeroszolok részecske koncentrációját és méreteloszlását kell meghatározni, így pl. népegészségügyi kérdésekben, környezetvédelemben, orvosi aeroszol terápiákban, aeroszol gyógyszeriparban. A berendezés moduláris felépítése lehetővé teszi annak tetszőleges irányú fejlesztését.


Revízió: 2007-05-08

Valid HTML 4.01 Transitional