[Előző] [Fel] [Következő]

JELEN OLDAL TARTALMA ELÉVÜLT!


"MD 3.2: foton személyi dózisegyenérték mérése hatósági TL-doziméterrel"

című (jelenleg akkreditálás alatt álló) vizsgálat

A vizsgálandó környezeti elem/eszköz/anyag:
(gamma- vagy röntgen-) foton-sugárzás, munkahelyi fotonsugárzási tér
A vizsgált jellemző megnevezése:
külső sugárterhelést okozó gamma- vagy röntgen-fotonsugárzásból származó személyi dózisegyenérték, Hp(10)
A vizsgálat ismertetése:
A egészségügyért felelős miniszter 16/2000 (VI. 8.) EüM. rendeletének 2. sz. melléklete értelmében az ionizáló sugárzást alkalmazó munkahelyeken az Engedélyes (= az ionizáló sugárzást előállító berendezés/anyag működtetésére hatósági engedéllyel rendelkező jogi vagy természetes személy) kötelessége az "A" besorolású munkaköröket ellátó - saját, vagy külső - munkavállalók számára a hatósági személyi dozimetriai ellenőrzés biztosítása. A Rendelet előírja, hogy a röntgen- vagy gamma-fotonok sugárzásából származó foglalkozási sugárterhelés mérését és nyilvántartását az Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet (OSSKI) köteles akkreditált szolgáltatásként biztosítani az Engedélyesek részére, jogszabályilag rögzített igazgatás-szolgáltatási díj ellenében.
Az Intézet e kötelezettségének ellátása érdekében működteti az akkreditált Sugáregészségügyi Vizsgáló Laboratóriumának (SEFOLAB) részét képező Országos Személyi Dozimetriai Szolgálatot (OSzDSz).
Az OSzDSz által nyújtott szolgáltatás magában foglalja: A vizsgálattal kapcsolatos további információkért tekintse meg az OSzDSz weblapját, illetve az ezzel kapcsolatos tájékoztatókat!
Megjegyzés: a hatósági személyi doziméterek - akár használt, akár használatlan állapotúak - az OSSKI OSzDSz tulajdonát képezik, a szolgáltatás igénybevételével ezek nem kerülnek át a Megrendelő tulajdonába!
A vizsgálat (szolgáltatás) megrendelése
Az Intézet által nyújtott hatósági személyi dozimetriai ellenőrzési szolgáltatás igénybevételének előfeltétele a Szolgáltatási Szerződés (letöltése: MS Word .doc formátumban vagy Adobe .pdf formátumban) megkötése. A szerződés megkötését követően rendelhető meg a szolgáltatás, a szerződés mellékletei szerinti kitöltött adatlapoknak az OSzDSz-hez történő megküldésével. A szolgáltatás igénylésének befejezése az adatlapokon a Megrendelő által megadott időpontban fejeződik be, hacsak a Megrendelő időközben írásban nem igényli a szolgáltatás időtartamának módosítását (akár a korábbi befejezését, akár az eredetileg megadott időtartam meghosszabbítását). Ha a Megrendelő az adatlapon nem ad meg befejezési időpontot, akkor a Szolgálat úgy tekinti, hogy a Megrendelő az adatlapon feltüntetett ellenőrzési gyakoriságú rendszerességgel határozatlan ideig kívánja igénybe venni a szolgáltatást - ekkor Szolgálatunk a soron következő ellenőrzési időszakra automatikusan biztosítja a megrendelt számú dozimétereket, illetve kiértékeli a visszaküldött dozimétereket. Ha a szolgáltatás időtartama alatt megváltozik a hatósági személyi dozimetriai ellenőrzés alá vont munkavállalók száma vagy személye, akkor a Megrendelőnek ezt a Szolgálattal haladéktalanul kell közölnie.
FIGYELEM! A szolgáltatás igénybevételét és mértékét érintő minden kezdeményezés - megrendelés, módosítás, adatpontosítás, a megrendelés lemondása, stb. - az Intézet címére (a címben az "Országos Személyi Dozimeriai Szolgálat" egyidejű feltüntetésével) postai úton eljuttatott, a Megrendelő részéről cégszerűen aláírt (szükség szerint a Szolgáltatási Szerződés mellékleteiben található, megfelelően kitöltött adatlapokat mellékelő) levélben történik.
FIGYELEM! A Intézet részéről a szolgáltatás megkezdése az adott ellenőrzési időszakot megelőző 10. munkanapon - a doziméterek egyedi azonosítóval történő ellátásával és a megrendelők számára a dozimétereket tartalmazó postai küldemények összeállításával - kezdődik! Ezért a szolgáltatás igénybevételét és mértékét érintő bármilyen kezdeményezés legkésőbb az ellenőrzési időszak kezdete előtti 11. munkanapon tehető meg!
A vizsgálat felelőse: Fülöp Nándor
A vizsgálat ára: 2070.- Ft (85.14.18.0 SzJ számú tárgyi adómentes), egy főre, egy ellenőrzési időszakra
FIGYELEM! Az itt feltüntett ár csak tájékoztató jellegű! 2009. március 16.-tól a szolgáltatás árát az egészségügyért felelős miniszter 1/2009. (I. 30.) EüM. rendeletének 1. sz. melléklete tartalmazza!

Revízió: 2015-08-12

Valid HTML 4.01 Transitional