[Előző] [Fel] [Következő]6. számú tájékoztató.
Tájékoztató a TL-doziméterekkel történő hatósági személyi dozimetriai ellenőrzés tárgyában megkötendő szerződésről

Tisztelt Ügyfeleink!

Az Intézetünk a TL-dózismérővel történő hatósági személyi dozimetriai ellenőrzést csak akkor tudja a jövőben a Tisztelt Ügyfeleink számára biztosítani, ha az Ügyfeleink az Intézetünkkel erre szerződést kötnek.

Kérjük, szíveskedjenek az alábbi címről a szerződés szövegét letölteni, a szükséges számú példányban kinyomtatni, aktuális adataikkal kitölteni, az Önök részéről cégszerű aláírásukkal ellátni és az Intézetünk számára postai úton eljutattni. Ezt követően az Intézetünk részéről is megtörténik a cégszerű aláírás és az Önök által megadott címre a szerződések visszaküldése.

Kérjük, vegyék figyelembe az Önök részéről történő előkészítés során, hogy az Intézetünknek a mindkét fél részéről aláírt szerződésekből két példányra lesz szüksége.

Amennyiben a szerződéskötéssel kapcsolatban bármi észrevételük van, kérjük, írásban (e-mail-ben, levélben, faxon) szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot a szerződésben megnevezett, erre kijelölt munkatársainkkal.

Végül szeretnénk felhívni a szíves figyelmüket, hogy a hatósági személy dozimetriai ellenőrzéshez az Intézetünk részéről biztosított Panasonic UD-802AT típusú termolumineszcens dózismérők (TLD-k) helyes használatáról szóló Tájékoztató e szerződés 1. sz. mellékletét képezi; kényelmi okokból e Tájékoztató tartalmát külön weblapunkon is közzé tettük, azonban esetleges eltérés esetén mindig a szerződés 1. sz. mellékletében közölt tartalom a mérvadó.

Tisztelettel,

Fülöp Nándor
osztályvezető

OSSKI, 2013-05-02.


A szerződés szövegének és mellékleteinek letöltése MS Word .doc, illetve Adobe .pdf dokumentumként.

Revízió: 2015-08-12

Valid HTML 4.01 Transitional