[Előző] [Fel] [Következő]30. számú tájékoztató
a hatósági személyi dozimetriai ellenőrzés változásairól

Tisztelt Ügyfeleink!

A 2016. január 1-jén hatályba lépett új hazai sugárvédelmi szabályozás – a 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről – alapján az ionizáló sugárzás fokozott kockázatának kitett munkavállalók hatósági személyi dozimetriai ellenőrzése az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) – ezen belül az Országos Személyi Dozimetriai Nyilvántartásának (OSzDNy) – a feladata. Emiatt megváltozott a hatósági személyi dozimetriai ellenőrzés gyakorlati lebonyolításának a rendje is:

(1) A hatósági személyi dozimetriai ellenőrzés végrehajtásának részletes szabályait az OAH „Hatósági Személyi Monitorozás és az Országos Személy Dozimetriai Nyilvántartás működése” című, „SV-7” számú útmutató és az „SV-7 1. sz. melléklete” tartalmazza, amelyek az OAH weblapjáról tölthetők le:

http://www.oah.hu/web/v3/OAHPortal.nsf/web?openagent&menu=04&submenu=4_65_1

Kérjük, szíveskedjenek alaposan áttanulmányozni ezt az útmutatót, és a jövőben a szerint eljárni!

Az alábbiakban csak nagyon röviden, kivonatosan tájékoztatjuk Önöket a hatósági személyi dózismérők igénylésének és cseréjének folyamatosságát biztosító legfontosabb gyakorlati tudnivalókról:

(2) A hatósági személyi dozimetriai ellenőrzés igazgatás szolgáltatási díja megváltozott, a hatályos értékét az OAH egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló, hamarosan megjelenő NFM rendelet hirdeti ki.

(3) A hatósági személyi dozimetriai ellenőrzés igazgatás szolgáltatási díját mindig az adott ellenőrzési időszak kezdete előtt kell az OAH 10032000-01409268-00000000 számú számlájára átutalással megfizetni. Az igazgatási szolgáltatási díj befizetésekor a „Közlemény” rovatban fel kell tüntetni a következő formában az alábbi információkat:

OSzDNy_kód: igényelt_dózismérők darabszáma; ellenőrzési_időszak

Tehát például ha a „9999/09” OSzDNy-kóddal rendelkező munkahely részére a Befizető 2 db dózismérőt igényel a 2016. év júniusi-júliusi ellenőrzési időszakra, akkor a helyesen kitöltött „Közlemény” rovat tartalma:

9999/09: 2 db; 2016.06-07

Amennyiben a Befizető egy átutalással több, különféle OSzDNy-kódú munkahelye részére kívánja a hatósági személyi dozimetriai ellenőrzés díját megfizetni, akkor a „Közleményben” fel kell sorolni valamennyi munkahely kódját és a kívánt darabszámból álló párokat, s végül az ellenőrzési időszakot, például:

1234/05: 6 db, 2345/6: 16 db; 7878/0: 2 db; 2016.09-10

Ha a „Közlemény” rovatban nem állna rendelkezésre elégséges hely ezen adatok itt kért formájú teljes közlésére, akkor kérjük, hogy az átutaláskor a „Közlemény” rovatba az összes igényelt TLD-darabszámot és az ellenőrzési időszakot írják csak be, majd az igazolás kinyomtatása után arra jól olvashatóan szíveskedjenek ráírni a fent kért formájú teljes információt.

Azoknak a munkahelyeknek, amelyek már a múltban is rendelkeztek ún. „OSzDSz munkahelyi azonosítóval”, OSzDNy-kódként a múltbeli „OSzDSz munkahelyi azonosítójukat” (ez megtalálható az OSzDSz által korábban küldött „Vizsgálati Jegyzőkönyveken”, illetve „Eredménylapokon”) kell használni.

Azoknak a munkahelyeknek, amelyek még nem rendelkeznek „OSzDSz munkahelyi azonosítóval”, az első doziméter-igénylés ill. befizetés előtt - még az engedélyezési eljárás során - az OAH-tól kell igényelniük OSzDNy-kódot. Az OSzDNy-kód igénylése térítésmentes. Ezt követően, az OSzDNy-kód birtokában lehet hatósági személyi dózismérőt igényelni. Ehhez az (1)-ben említett útmutató megfelelően kitöltött „M1” mellékletét kell eljuttatni az OKK OSSKI OSzDSz részére (1221 Budapest, Anna u. 5.).

(4) A (3) szerinti sikeres átutalás – a helyesen kitöltött „Közlemény” rovatot, továbbá, szükség esetén a külön ráírt részletezést is tartalmazó – kinyomtatott igazolásának egy példányát az ellenőrzési időszak elteltét követően visszaküldendő személyi dózismérő küldeményben kell elhelyezni – például, a januári-februári ellenőrzési időszakra kiadott TLD-k március eleji visszaküldésekor a január-februári időszakra történő befizetés igazolását kell a küldeménybe beletenni. A helyesen kiállított igazolás hiánya okozta késlekedés következményei a munkahelyet terhelik.

(5) Az egyes munkahelyekre a hatósági személyi dózismérőket a jövőben is az Országos Közegészségügyi Központ (OKK) Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Igazgatóságának (OSSKI) Országos Személyi Dozimetriai Szolgálata (OSzDSz) küldi ki futárszolgálattal – illetve az ellenőrzési időszak letelte után az OKK OSSKI OSzDSz telephelyére (1221 Budapest, Anna u. 5.) kell a dózismérőket visszajuttatni.

(6) A hatósági személyi dozimetriai ellenőrzésre kötelezett munkavállalók körében bekövetkezett változást az OKK OSSKI OSzDSz-nek kell bejelenteni. Ehhez az (1)-beli útmutató megfelelően kitöltött - csak a változásokat tartalmazó - „M1” mellékletét kell az OKK OSSKI OSzDSz-nek megküldeni.

(7) A munkahelyi kivizsgálási szint meghaladása esetén a munkahelyi sugárvédelmi kivizsgálásokat az OAH kezdeményezi, emiatt e kivizsgálások eredményét is az OAH-nak kell megküldeni. A hatósági kivizsgálási szint meghaladása esetén az OAH a kivizsgáló hatóság.

(8) A külső munkavégzéssel kapcsolatos dozimetriai igazolások kiállítását és befogadását az OAH OSzDNy végzi.

(9) A 2015. novemberi-decemberi, illetve a 2015. decemberi-januári hatósági ellenőrzési időszakokban igénybe vett hatósági személyi dozimetriai ellenőrzések igazgatás szolgáltatási díjait, a továbbá a fenti ellenőrzési időszakok letelte után a határidőre ép állapotban vissza nem küldött dózismérők pótlási költségeit az OKK OSSKI-val kötött, a 16/2000 és a 1/2009 EüM r.-eken alapuló Szolgáltatási Szerződések értelmében – e rendeletek 2015. december 31.-én érvényes tartalma szerint – az OKK OSSKI számlázza ki az egyes munkáltatók részére. E díjak – beleértve az esetleges múltbeli hátralékokat is – maradéktalan megfizetése után az OKK OSSKI-val kötött Szolgáltatási Szerződések érvényüket vesztik.

Együttműködésüket előre is megköszönve és az okozott kellemetlenségekért elnézésüket kérve,

Tisztelettel,

Fülöp Nándor
osztályvezető

OKK OSSKI, 2016-02-12.


Letöltés .pdf dokumentumként.

Revízió: 2014-12-17

Valid HTML 4.01 Transitional