[Előző] [Fel] [Következő]

2. számú tájékoztató az OSSKI 16/2000 (IV.8.) EüM. rendelet szerinti hatósági személyi dozimetriai ellenőrzési szolgáltatásának 2013. évi változásairól

Tájékoztatjuk Tisztelt Megrendelőinket, hogy a 16/2000 (IV.8.) EüM rendelet szerint előírt, az Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet (OSSKI) Országos Személyi Dozimetriai Szolgálata (OSzDSz) által biztosított hatósági személyi dozimetriai ellenőrzés díja a 42/2012. (XI. 28.) EMMI rendelet [megjelent: Magyar Közlöny, 2012. évi 158. szám, 26544. old.; http://www.magyarkozlony.hu/pdf/15046] szerint fog megváltozni.

Tisztelettel,

Dr. Sáfrány Géza
főigazgató-főorvos

OSSKI, 2012-11-29.


Letöltés .pdf dokumentumként

Revízió: 2013-02-13

Valid HTML 4.01 Transitional