[Előző] [Fel] [Következő]17. számú tájékoztató.
Tájékoztató a hatósági személyi dozimetriai ellenőrzés időszakainak, valamint feljegyzési szintjeinek 2013. évi átmeneti változásairól.

A külső röntgen- és gamma-fotonsugárzás munkahelyi hatósági személyi dozimetriai ellenőrzése (ld. 16/2000 EüM (VI. 8.) rendelet) céljából az Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet Országos Személyi Dozimetriai Szolgálata (OSzDSz) 2013. márciusától kezdődően „Panasonic UD802AT” típusú termolumineszcens (TL) dózismérőkkel váltotta fel a „Kodak Personal Monitoring Film Type 2” típusú film-dózismérőket, mivel ez utóbbiak gyártása megszűnt.

Az új TL-dózismérők beszerzési eljárásainak elhúzódása miatt csak az ellenőrzési időszakok – esetenként különböző mértékű – átmeneti megnyújtásával és eltolásával lehetett valamennyi munkahely hatósági személyi dozimetriai ellenőrzésre bejelentett munkavállalója számára folyamatosan biztosítani az ellenőrzést. Emiatt a 2013. év során az OSzDSz által az egyes munkahelyek számára biztosított hatósági személyi TL-dózismérőknek a munkavállalók általi tényleges viselési időszakai eltérhettek a 2 hónapnyi normaidőtartamtól, illetve az egyes időszakok között jelentősebb átfedések mutatkozhattak. Továbbá a TL-dózismérőknek az OSzDSz általi mérésre történő előkészítése és kiértékelése között eltérő időtartamok teltek el, ezért bizonyos munkahelyek számára megküldött TL-dózismérők esetében is különböző mértékű volt a természetes háttérsugárzással történő korrekció.

A fentiek együttes következménye, hogy az OSzDSz által végzett hatósági személyi dozimetriai ellenőrzés „Eredménylapjain” bizonyos munkahelyek egyes munkavállalói esetében különböző nagyságú feljegyzési szintek szerepelhetnek.

Tisztelettel,

Fülöp Nándor
osztályvezető

OSSKI, 2014-01-17.


Letöltés .pdf dokumentumként.

Revízió: 2014-01-17

Valid HTML 4.01 Transitional