EN [Előző] [Fel] [Következő]

JELEN OLDAL TARTALMA ELÉVÜLT!


Országos Személyi Dozimetriai Szolgálat (OSzDSz)

A Szolgálat személyi állománya

A Szolgálat feladatai

A Szolgálat látja el az ország minden olyan ionizáló sugárzást alkalmazó munkahelyén foglalkoztatott minden "A"-besorolású munkavállaló hatósági személyi dozimetriai ellenőrzését, mely munkahelyekre ezt a hatályos jogszabályok (16/2000 (VI.8.) EüM. rendelet) előírják. A Szolgálat tevékenysége magában foglalja:

A Sugáregészségügyi Vizsgáló Laboratórium részeként a Szolgálat a munkahelyi röntgen- és fotonsugárzás fentiek szerinti hatósági személyi dozimetriai ellenőrzése érdekében az alábbi (jelenleg akkreditálás alatt álló) vizsgálati szolgáltatást nyújtja:

Hatósági személyi dozimetriai ellenőrzés megrendelése

FIGYELEM! A hatósági személyi dozimetriai ellenőrzés végrehajtására a Szolgálatunk 2013. tavaszától a Kodak Personal Monitoring Film Type II típusú filmdoziméterek helyett Panasonic UD-802AT típusú termolumineszcens dózismérőket (TLD-ket) biztosít.

Ezért kérjük, szíveskedjen a TLD-kre történő áttéréssel kapcsolatban kiadott tájékoztatóinkat nyomon követni. Ezúton szeretnénk a figyelmet arra is felhívni, hogy az Intézetünk a jövőben csak azoknak a Megrendelőknek nyújt hatósági személyi dozimetriai ellenőrzési szolgáltatást, amely Megrendelők erre az Intézetünkkel szerződést kötnek.

A TLD-kkel történő hatósági személyi dozimetriai ellenőrzés napi gyakorlati tudnivalóit, a TLD-kkel történő helyes bánásmód szabályait is e szerződés - közvetlenül is megtekinthető - 1. és 4. sz. mellékletei tartalmazzák.

A hatósági személyi dozimetriai ellenőrzés megrendelésére - vagy már létező megrendelés módosítására - a szerződés 3. sz. mellékletében található iratminták használandók.


Revízió: 2015-08-12

Valid HTML 4.01 Transitional