[Előző] [Fel] [Következő]

Sugáregészségtan

Szerkesztette: Turai István és Köteles György

Medicina Könyvkiadó Zrt.
Budapest, 2014

A kötet szerzői:

BAKOS JÓZSEF okleveles vegyész, osztályvezető

BALLAY LÁSZLÓ okleveles fizikus, egyetemi doktor, ny. osztályvezető

BALOGH LAJOS állatorvos, PhD, főigazgató helyettes

BOGNÁR GABRIELLA biológus, egyetemi doktor, ny. osztályvezető

FÜLÖP NÁNDOR okleveles vegyész, főosztályvezető

HORVÁTH GYŐZŐ orvos-alezredes, ny. osztályvezető főorvos, tudományos főmunkatárs, MH. Honvédkórház, Tudományos Kutató Intézet

JÁNOKI GYŐZŐ okleveles gyógyszerész, az orvostudomány kandidátusa, PhD, ny. igazgatóhelyettes

KEREKES ANDOR okleveles fizikus, egyetemi doktor, ny. főigazgatóhelyettes

KÖTELES GYÖRGY az MTA doktora, Dr. med. habil., egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, OSSKI igazgató főorvos 1998-2004

LUMNICZKY KATALIN, PhD, osztályvezető főorvos

PELLET SÁNDOR az orvostudomány kandidátusa, PhD, mb. főigazgató főorvos 2004-2007

PORUBSZKY TAMÁS okleveles fizikus, PhD, ny. tudományos főmunkatárs

SÁFRÁNY GÉZA az MTA doktora, Dr. med. habil., PhD, főigazgató főorvos

THURÓCZY GYÖRGY okleveles villamosmérnök, PhD, főosztályvezető

TURAI ISTVÁN Dr. med. habil., az orvostudomány kandidátusa, PhD, MPHM (London), tudományos főtanácsadó, mb. főigazgató főorvos 2007-2011

Tartalomjegyzék

Előszó az első kiadáshozUngváry György

Előszó a második kiadáshozTurai István, Köteles György

BevezetésKöteles György, Turai István

1. A sugáregészségtan tárgya és helye a tudományterületek rendszerébenKöteles György

2. Mérföldkövek. Néhány fontosabb külföldi és hazai történeti esemény a sugárbiológia, a sugáregészségtan és a sugárvédelem fejlődésébenKöteles György, Turai István

3. A lakosság természetes és mesterséges forrásokból származó sugárterheléseKerekes Andor, Köteles György

4. Az ionizáló sugárzás biológiai hatásaiLumniczky Katalin, Sáfrány Géza

5. A sugárzás okozta rosszindulatú daganatképződés: epidemiológiai adatok, molekuláris és sejtbiológiai mechanizmusokSáfrány Géza, Lumniczky Katalin

6. Kis dózisok biológiai hatásaiKöteles György

7. A determinisztikus biológiai hatásokBognár Gabriella, Turai István és Köteles György

8. Helyi sugársérülésekHorváth Győző, Turai István

9. Sugárorvostan - személyi sérülésekkel járó sugárbalesetek jellemzői és tanulságaik, felkészülés az ellátásukraTurai István

10. Környezeti sugáregészségtanKerekes Andor, Fülöp Nándor

11. Munkahelyi sugáregészségtanBallay László

12. A sugárvédelem rendszereBallay László, Turai István

13. Sugárfizikai alapismeretek és a sugárvédelmi dozimetriai mennyiségek Ballay László

14. A foglalkozási sugárterhelés mérése és értékeléseFülöp Nándor

15. A betegek sugárvédelme a radiológiai diagnosztika soránPellet Sándor, Porubszky Tamás

16. Orvosi izotópalkalmazásJánoki Győző, Balogh Lajos

17. Állatorvosi sugár- és izotópalkalmazásBalogh Lajos, Jánoki Győző

18. Elektromágneses terek és sugárzásokThuróczy György

19. Optikai sugárzásokBakos József


Revízió: 2014-09-30

Valid HTML 4.01 Transitional