[Előző] [Fel] [Következő]

Sugáregészségtan

Szerkesztette:prof. dr. Köteles György

Szerzők:
Bojtor Iván, okleveles fizikus, osztályvezető
Gazsó Lajos, a biológiai tudományok kandidátusa, igazgatóhelyettes
Horváth Győző, orvos-alezredes, egyetemi doktor, osztályvezető
Jánoki Győző, gyógyszerész, az orvostudományok kandidátusa, PhD, igazgatóhelyettes
Kerekes Andor, okleveles fizikus, egyetemi doktor, főosztályvezető
Köteles György, az MTA doktora, egyetemi tanár, Semmelweiss Egyetem, igazgató főorvos
Pellet Sándor, az orvostudományok kandidátusa, PhD, igazgatóhelyettes
Sáfrány Géza, az orvostudományok kandidátusa, osztályvezető
Turai István, az orvostudományok kandidátusa, PhD, MPHM
Thuróczy György, okleveles fizikus, egyetemi doktor, főosztályvezető

Medicina Könyvkiadó Rt.
Budapest, 2002

ISBN 963 242 7726Tartalomjegyzék

Előszó (Ungváry György)XVII
Bevezetés (Köteles György)XIX
1. A sugáregészségtan tárgya és helye a tudományterületek rendszerében (Köteles György)1
2. Mérföldkövek. Néhány fontosabb külföldi és hazai történeti esemény (Köteles György)7
3. Ionizáló sugárforrások az ember környezetében és az azoktól származó sugárterhelések (Kerekes Andor, Köteles György)21
4. Az ionizáló sugárzás biológiai hatásai (Gazsó Lajos, Sáfrány Géza, Köteles György)41
5. A sugárzás dózisa és a biológiai hatások jellege (Köteles György)97
6. A sugárzás okozta rosszindulatú daganatképződés: epidemiológiai adatok, molekuláris és sejtbiológiai mechanizmusok (Sáfrány Géza)105
7. Kis dózisok biológiai hatásai (Köteles György)123
8. A determinisztikus biológiai hatások (Köteles György)133
9. Helyi sugársérülések (Horváth Győző)161
10. Személyi sugársérülésekkel járó sugárbalesetek és tanulságaik (Turai István)177
11. Környezeti sugáregészségtan (Kerekes Andor)193
12. Dózisfogalom: Sugárvédelmi dozimetriai mennyiségek (Bojtor Iván)217
13. A sugárvédelem rendszere (Köteles György)245
14. A betegek sugárvédelme a radiológiai diagnosztika során (Pellet Sándor)259
15. Orvosi izotópalkalmazás (Jánoki Győző)283
16. Nem-ionizáló elektromágneses sugárzások (Thuróczy György)299
17. Függelék (Kerekes Andor, Bojtor Iván, Köteles György325
Tárgymutató353

Revízió: 2009-02-03

Valid HTML 4.01 Transitional