Veszélyes-e az elektromágneses tér az egészségre?

A SCENIHR (az Európai Bizottság „Újonnan felmerülő és újabban azonosított egészségi kockázatok tudományos bizottsága”) új véleményében értékeli a legújabb technológiák élettani hatásaira vonatkozó legfrissebb adatokat

 

Mik azok az elektromágneses terek?

Az elektromágneses tér (angolszász rövidítéssel EMF) egy fizikai jelenség, amelyet az álló, forgó vagy mozgó elektromos töltések hoznak létre. Ez nem egy új keletű jelenség, elektromágneses tér a természetben is előfordul, s bár ezt nem lehet látni, mégis vannak bizonyítékok a létezésére, elég, ha csak a villámra, vagy az iránytűre gondolunk. Az EMF a modern technika és az elektromos eszközök (pl. hordozható számítógépek, indukciós főzőlapok, mobiltelefonok, vezeték nélküli kapcsolatok, mint WiFi, Blootooth, stb.) mellékterméke is lehet és emiatt mindenütt jelen van. Ez a tény aggodalomra adhat okot azzal kapcsolatban, hogy milyen hatással lehet az EMF expozíció (kitettség) az egészségünkre.

 

Vannak-e különböző típusai az EMF-nek?

Az EMF kifejezés általában a látható fénynél alacsonyabb frekvenciákra vonatkozik, ami ennek a ténylapnak is a témája. Mindazonáltal a teljes spektrum a nagyon alacsony frekvenciáktól (pl. a hálózati áram) a magasabbakig (mikrohullám, fény, Röntgen-sugárzás) terjed. A frekvencia a hullámhosszal függ össze, minél kisebb a hullámhossz, annál nagyobb a frekvencia.

 

Ártalmas-e az egészségre az EMF expozíció?

A jelenlegi tudományos kutatások eredményei szerint nincs bizonyíthatóan káros hatás, ha az expozíció mértéke a jelenleg érvényes, ajánlott szintek alatt marad.

Egyes tanulmányok azt sugallták, hogy összefüggés lehet a mobiltelefonok által kibocsátott EMF és a különböző rákos daganatok (hallóideg-, agydaganat) kialakulásának megnövekedett kockázata között. Más tanulmányok azonban ezt nem erősítik meg, és különös óvatosságra int ennek az összefüggésnek az értelmezésével kapcsolatban az a felismerés, hogy a fenti tumorok előfordulási gyakorisága nem nőtt a mobil telefonok elterjedése óta.

Korábbi tanulmányok azt is sugallták, hogy összefüggés lehet az EMF és az Alzheimer kór megnövekedett kockázata között. Az újabb tanulmányok nem erősítették meg ezt a kapcsolatot.

Epidemiológiai (járványtani) tanulmányok a nagyon alacsony frekvenciájú terek (ELF) expozíciójához – amely származhat például abból, hogy valaki hosszabb időn kerezstül egy nagyfeszültségű távvezeték közvetlen környezetében él – kötik a gyermekkori leukémia (egy ritka vérrák fajta) nagyobb gyakoriságát. Ezt az összefüggést nem magyarázzák és támasztják alá az állatokon és a sejteken végzett kísérletek. Az eddigi kutatási eredmények nem találták meg azt a lehetséges mechanizmust, amely megmagyarázná ezt az összefüggést. További kutatások kellenek, hogy a lehetséges ok-okozati összefüggést megerősítésék, vagy cáfolják.

 

Lehet e valaki különösen érzékeny az EMF-re?

Néhányan az EMF expozíciónak tulajdonítanak olyan tüneteket, mint például a fejfájás, alvászavar vagy fáradtság. Bár a gondjaik valósak, pillanatnyilag semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy ezt az EMF okozza.

 

Folyamatosa növekszik-e az expozíció?

Nem szükségképpen. Noha a források száma nő, az új telefonok, készülékek és egyéb EMF források kibocsáthatnak sokkal alacsonyabb szintű EMF-eket is, mint a korábbi társaik, ami akár az expozíció mértékének a csökkenését is jelentheti. A teljes expozíció azonban nyilvánvalóan függ az emberek életstílusától és lakóhelyétől.

 

A tudományos bizottságok álláspontja összefoglalva

A bizottságok nem végeznek tudományos kutatást, hanem átvizsgálják az összes érdemi tudományos adatot és az adatokon meta-analízist végeznek, hogy véleményt formálhassanak a népegészségügyhöz tartozó különböző területeken. Az bíztató, hogy az eddigi adatok teljes vizsgálata nem szolgáltatott semmilyen perdöntő bizonyítékot az EMF veszélyességére. Ennek ellenére ajánlatos további vizsgálatokat végezni, különösen a nagyon hosszú idejű és a több forrásból származó expozíciók lehetséges kockázataival kapcsolatban.

 

Ez a ténylap a független SCENIHR (az Európai Bizottság „Újonnan felmerülő és újabban azonosított egészségi kockázatok tudományos bizottsága”) „Az elektromágnese terek lehetséges egészségi hatásai” című, 2015. márciusi véleményén alapul.

A vélemény teljes szövege (angol nyelven) itt olvasható:

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/opinions/index_en.htm